Subkonto

Pani w marynarceSubkonto w Fundacji tworzone jest w celu gromadzenia środków pieniężnych przeznaczonych na pomoc konkretnemu Podopiecznemu. Pozyskiwanie funduszy odbywa się m.in. poprzez gromadzenie: wpłat z 1,5% podatku, wpłat z darowizn i wpłat ze zbiórek. Wpłaty przeznaczone w całości na pomoc Podopiecznemu księgowane są na przypisanym mu subkoncie, a zgromadzone środki wydatkowane za pośrednictwem Fundacji na jego leczenie i rehabilitację.

Dziecko w pomarańczowej koszulce

Otwórz subkonto

Bawiące się dziecko

Mam już subkonto

Dziecko w żółtej zjeżdżalni

Strony Podopiecznych Fundacji