Informacje o 1,5%

Mężczyzna z dzieckiemJeśli chcesz pomóc chorym dzieciom przekaż 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

W zeznaniu podatkowym podaj:

  • wysokość zadeklarowanej wpłaty, którą chcesz przekazać , nie więcej niż 1,5% podatku należnego (wynikającego z zeznania podatkowego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)
  • NR KRS 0000050135

 

UWAGA:

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego

W zeznaniu podatkowym można podać hasło subkonta , na które mają być przeznaczone wpłacone pieniądze.
Jeżeli podatnik pragnie przekazać do wiadomości organizacji pożytku publicznego swoje dane (imię, nazwisko, adres) w rubryce „wyrażam zgodę” stawia znak X.

PIT 28 - zeznanie roczne dla podatników opłacających podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - data złożenia do 31 stycznia -

Blok M poz. 134 - Blok N poz. 136

PIT-36 - zeznanie roczne dla podatników prowadzących działalność gospodarczą - zasady ogólne - data złożenia do 30 kwietnia -Blok R poz. 325 -Blok S poz. 327PIT 36L - zeznanie roczne dla podatników prowadzących działalność gospodarczą - podatek liniowy - data złożenia do 30 kwietnia - Blok O poz. 95- Blok P poz. 97

PIT 37 - zeznanie roczne dla podatników osiągających przychody ze stosunku pracy, emerytur, rent, stypendiów, itp.- data złożenia do 30 kwietnia

Blok J poz. 137- Blok K poz. 139

PIT 38 - zeznanie roczne dla podatników, którzy uzyskali przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, itp.-data złożenia do 30 kwietnia

Blok H poz. 52 - Blok I poz. 54

PIT 39 - zeznanie roczne dla podatników, którzy uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości - data złożenia do 30 kwietniaBlok H poz. 48 Blok I poz. 50