1,5% na OPP

Dziecko patrzy na coś

Kto może przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i nieruchomości,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, w tym korzystający z liniowej, 19 procentowej stawki podatku
 • emeryci i renciści, pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie.

 

Zasady przekazywania 1,5 %

 1. Podatnik wskazuje OPP (wymienioną w wykazie Ministra Pracy i Polityki Społecznej - www.pozytek.gov.pl) i kwotę 1,5% w zeznaniu podatkowym. Nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1,5%.
 2. W jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1,5% tylko dla jednej organizacji.
 3. Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozdysponowanie środków – wskazać konkretny cel lub hasło subkonta.
 4. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy.
 5. Podatnik ma prawo przekazać 1,5 % podatku w korekcie zeznania podatkowego.
 6. Wniosek podatnika o przekazanie 1,5% zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w terminie w pełnej wysokości należny podatek.
 7. 1,5% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu 1 miesiąca od momentu upływy terminu składania zeznań podatkowych.
 8. Urzędy skarbowe będą dokonywać wpłat na konto organizacji do końca lipca.