Zarząd fundacji

Dziecko trzymające doniczkeW skład Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia „Dolfroz” wchodzą: Prezydent Fundacji, Dyrektor Zarządu, Główna Księgowa, Wiceprezydenci Fundacji, Sekretarz Rady Fundacji oraz Członkowie Zarządu i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Prezydent Fundacji - Prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz - neurochirurg, Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Dyrektor Zarządu – mgr inż. Maciej Mączka - urzędujący członek Zarządu DOLFROZ

Główna Księgowa – mgr Aneta Orman – członek Zarządu

Wiceprezydent Fundacji – Prof. dr hab. Rajmund Adamiec – Kierownik Katedry i Kliniki Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Wiceprezydent Fundacji: mgr inż. Elżbieta Niczyporuk – członek Zarządu Dolfroz

Sekretarz Rady Fundacji – dr Ewa Mędraś lekarz kliniczny w Katedrze i Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Każde dwie spośród pierwszych trzech osób są upoważnione statutowo do reprezentowania Fundacji.

 

Członkowie Zarządu

Prof. dr hab. Krzysztof Grabowski – Kierownik Katedry i Zakładu Dydaktyki Chirurgicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Marian Gryboś – ginekolog - onkolog, emerytowany profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr inż. Paweł Styczyński – Dyrektor Oddziału Elektrownia Turów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

mgr Andrzej Zieliński – wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno- finansowych NZOZ „Creator” Sp. z o.o. we Wrocławiu


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Andrzej Wojtuś – biegły rewident