Podopieczni

Dziecko z bańkami mydlanymiDolnośląska Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia wspiera na co dzień dorosłych i dzieci zmagające się z poważnymi urazami i problemami zdrowotnymi. Przedstawiamy aktualną listę naszych Podopiecznych, którzy potrzebują leczenia i rehabilitacji, by móc powrócić do pełni zdrowia.


​ABY PRZESZUKAĆ TABELĘ NALEŻY UŻYĆ KOMBINACJI Ctrl + F

 

HASŁO ROK URODZ. CHOROBA GłÓWNA INNE
ABARTON 1938 stan po operacji nacieczonej przez guz kości czaszki  
ACHILLES 1982 stan po zabiegu amputacji kończyny lewej na wysokości kości piszczelowej i strzałkowej (uraz wielonarządowy w 2012 roku)  
ADAMKRA 2016 afazja motoryczna, zaburzenia napięcia mięśniowego, wada wzroku  
ADAMUSIAK 1985 wrodzona przepuklina oponowo-rdzeniowa, wodogłowie, wiotkie porażenie kończyn dolnych, pęcherz neurogenny, obustronne odpływy pęcherzowo -moczowodowe  
ADAŚ 1992 zespół chorób związanych z retinopatią wcześniaczą  
ADBŁAŻEJ 2010 autyzm wczesnodziecięcy  
ADEK 2001 dystrofia mięśniowa krótkowzroczność z astygmatyzmem, zaburzenia koncentracji, nadruchliwość
ADILA 1997 choroba Stargardta - zwyrodnienie centralne siatkówek obu oczu  
ADRIANA 1983 chrząstniako-mięsak kości krzyżowej  
ADZIK 1995 zespół Downa nietolerancja laktuzy, nadżerkowe zapalenie błony śluzowej żołądka
AFAZJA 1970 poudarowa afazja czuciowo-ruchowa, niedowład spastyczny prawostronny  
AGAKURA 1973 stwardnienie rozsiane  
AGATKA 2001 zespół mnogich wad wrodzonych  
AGAWA 2012 zespół Downa nadciśnienie płucne, niedosłuch czuciowo - nerwowy lekkiego stopnia po stronie prawej
AGNIESZKA 2007 retinopatia wcześniacza cechy dysmorfii twarzoczaszki, opóźniony rozwój psychoruchowy
AJAW 1972 stwardnienie rozsiane  
AKROMZ 1966 stwardnienie rozsiane zwyrodnienie kregosłupa okolicy szyjnej z dyskopatią szyjną
AKSAWIT 2012 zaburzenia wynikające z przedwczesnego porodum. in. dysmorfia twarzoczaszki, nieprawidłowy rozwój psychoruchowy  
AKTORECZKA 2001 rdzeniowy zanik mięśni  
AKUSZERKA 1962 uraz wielonarządowy, w tym stłuczenie mózgu (wypadek komunikacyjny) niedowład połowiczny prawostronny, zaburzenia mowy
AKWAMARYN 1975 czterokończynowy niedowład spastyczny w wyniku udaru niedokrwiennego pnia mózgu  
ALACH 1973 stan po urazie wielonarządowym, w tym czaszki i złamaniu kręgosłupa odcinka piersiowego (wypadek - 2007), porażenie kończyn dolnych  
ALANEK 2004 przepuklina oponowo - rdzeniowa padaczka ogniskowa, pęcherz neurogenny, wodogłowie, wada serca
ALBERT 1999 autyzm, upośledzenie umysłowe  
ALBIN 1966 uraz centralnego układu nerwowego (stan po wypadku, zespół Lance - Adamsa)  
ALEHALE 2010 zespół downa, wada serca, nieharmonijny rozwój psychomotoryczny  
ALEKSANDER 1986 zanik mięśni  
ALESZKA 2006 wymaga leczenia hormonem wzrostu  
ALEX 2006 zespół Downa globalne obniżenie napięcia mięśniowego, wady układu krążenia
ALICJA 1987 mózgowe porażenie dziecięce  
ALIK 2008 opóźniony rozwój ruchowy i obniżone napięcie mięśniowe  
ALINA 1965 zespół Arnolda Chiari, guz nakrywki blaszki czworacznej mózgu, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, oczopląs  
ALISON 1948 cukrzyca typu 2, niewydolność serca, stan po zawale serca i udarze mózgu, niewydolność nerek, ostra niewydolność oddechowa  
ALKA 1962 stwardnienie rozsiane  
ALLADYN 2002 mózgowe porażenie dziecięce padaczka, opóźniony rozwój psychomotoryczny
ALPINE 1951 stan po cholecystektomii, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa i stawów, przwelekła niewydolność żylna  
ALPINISTA 1986 rozległy uraz czaszkowo - mózgowy, uraz wielonarządowy (wypadek komunikacyjny)  
ALTÓWKA 2014 obustronny niedosłuch przewodzeniowy  
AMELIA 2006 wrodzona przepuklina oponowa w okolicy lędźwiowej, wodogłowie choroby układu moczowego
AMETYST 2008 miopatia wrodzona niedowład wiotki mięśni ksobno-odsiebnych kończyn górnych i dolnych
AMIFELI

Amelia - 2009

Feliks - 2017

Amelia - genetyczny niedosłuch czuciowo - nerwowy dużego stopnia, Feliks - wrodzona obustronna całkowita głuchota czuciowo - nerwowa  
AMOREK 2001 mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe złożone wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego, padaczka lekooporna
AMULET 2003 autyzm wczesnodziecięcy, opóźniony rozwój psychoruchowy, epilepsja  
ANAKIN 2011 niedosłuch czuciowo - nerwowy obustronny symetryczny rzędu 60-70DB  
ANANSAS 2007 encefalopatia, padaczka,  
ANASTAZJA 2006 niedowład wiotki kończyn dolnych (na skutek guza mózgu)  
ANDRZEJ 2005 zespół Downa zez skośny ku górze oka prawego
ANGELIKA 2001 dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe  
ANGORA 1982 stwardnienie rozsiane, porażenie czterokończynowe  
ANIELA 1961 tetrapareza spastyczna, koksartroza dysplastyczna lewostronna, skolioza lewostronna boczna  
ANIKA 2002 wada rozwojowa ośrodkowego układu nerwowego, niedorozwój móżdżku, zespół możdżkowy  
ANIOŁEK 2005 mózgowe porażenie dziecięce pod postacią porażenia czterokończynowego  
ANIŚ 2004 zespół wad wrodzonych pod postacią przepukliny oponowo - rdzeniowej w okolicy piersiowo -lędźwiowej, wodogłowie wady klatki piersiowej, ubytek żeber, refluks pęcherzowo-moczowodowy
ANITA 1985 dziecięce porażenie mózgowe   
ANKA 1977 uraz wielonarządowy (wypadek komunikacyjny)  
ANOWICKA 2009 zrespół Charge (zespół wad rozwojowych różnych narządów - rozszczep siatkówki, wada serca, uszkodzenie narządu słuchu, hipoplazja móżdżku, brak prawej kości piszczelowej i szpotawa stopa)  
ANTENKA 2007 mózgowe porażenie dzicięce, zaburzenia ze spaktrum autyzmu  
ANTONI 2002 wada rozwojowa mózgu opóźnienie rozwoju psychomotorycznego
ANULA 2007 zespół Downa wrodzona wada serca
APOLLO 1993 mózgowe porażenie dziecięce niedosłuch, nadciśnienie wrotne, krótkowzroczność, astygmatyzm
APOLONIA 1999 Zespół Downa  
APRUSAK 2012 wcześniactwo, wodogłowie dodatkowe małżowiny, rozszczep podniebienia twardego oraz obustronny rozszczep warg, niedsłuch
ARAKAS 1981 stwardnienie rozsiane  
ARANIN 1978 dziecięce porażenie mózgowe, opóźniony rozwój umysłowy  
ARBUZ 2010 autyzm dziecięcy, opóźniony rozwój psychoruchowy  
ARCISZEWSKA 2001 przewlekła borelioza i koinfekcje  
ARCZ 1990 dystrofia mięśniowa Duchenne'a deformacja klatki piersiowej, przewlekła niewydolność oddechowa
ARCZI 1966 niedowład lewostronny  
ARGOLA 1992 wrodzone wodogłowie niedowład połowiczny lewostronny, przepuklina oponowo-rdzeniowa, stopa końsko-szpotawa
ARIELKA 2009 zaburzenia CUN  
ARNOLD 1991 stan po wypadku - złamanie trzonów Th9, Th10 z uszkodzeniem rdzenia kręgowago, stłuczeniem płuc, obustronną odmą płuc - całkowite porażenie kończyn dolnych  
ARON 1975 guzy mózgu, niedosłuch, porażenie nerwu twarzowego  
ARTUREK 2006 arthrogrypoza  
ARTYSTA

Grzegorz-2001

Karolina-2006

zespół Downa (Grzegorz), dystrofia mięśniowa z podejrzeniem dystrofii twarzowo-barkowej (Karolina) wady słuchu, opóźniony rozwój psychoruchowy i mowy (Grzegorz)
ASIA 1980 stan po przeszczepie nerek  
ASIUL 2006 zespół Downa wrodzona wada serca, niedoczynność tarczycy, poszerzenie miedniczki lewej nerki
ASKIERKO 2008 wada rozwojowa - brak przewodu słuchowego ucha prawego niedosłuch mieszany 
AST 1983 uraz kręgosłupa w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, niedowład kończyn dolnych (upadek z konia)  
ASTASZEL 1976 stwardnienie rozsiane  
ASTERKI Wikoria - 2004,  Paulina - 2009 całkowity niedosłuch obustronny  
ASTRONAUTA 2008 Zespół Aspergera  
ATLANTIS 2002 obustronny niedosłuch  
ATRAM 1983 stan po udarze mózgu, prawostronne porażenie połowiczne  
AUBEK 1990 uraz wielonarządowy, w tym uszkodzenie mózgu, obrażenia klatki piersiowej i jamy brzusznej oraz mnogie złamania kości udowej (wypadek komunikacyjny)  
AUGUST 2012 stan po udarze niedokrwiennym prawej półkuli mózgu, padaczka dziecięca, obserwacje w kierunku dziecięcego porażenia mózgowego   
AURELIA 1975 opóźnienie rozwoju umysłowego nawracające infekcje dróg oddechowych, stopa końsko-szpotawa
AURORA 2019 Zespół Downa, wada serca  
AUTKO 2011 dziecięce porażenie mózgowe ze wzmożeniem napięcia kończyn dolnych, wrodzony blok przedsionkowo - komorowy  
AVANTI 1996 encefalopatia z wiotkością i upośledzeniem umysłowym  
AVATAR 1957 stan po wielodłamowym złamaniu nasady bliższej kości ramiennej prawej  
AZA 1991 zespół Downa obniżone napięcie mięśniowe, niedoczynność tarczycy
BABRECKI 1975 porażenie kończyn dolnych na skutek złamania kręgu C5 z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (skok do wody - 1994 r.)  
BABY 2011 cukrzyca typu I  
BACZUŚ 2006 mózgowe porażenie dziecięce wodogłowie, padaczka objawowa, opóźniony rozwój psychomotoryczny
BADINEK 1999 autyzm wczesnodziecięcy  
BAGIO 1993 cukrzyca typu I  
BAGSIK 1943 pemfigoid oczny, stan po licznych operacjach, zakwalikowany do zabiegu keratoprotezy  
BAJORCZYK 1991 autyzm dziecięcy nadciśnienie tętnicze, nawracające infekcje układu moczowego i oddechowego, łuszczyca
BALBINKA 2020 stopy końsko-szpotawe, wada wrodzona narządu ruchu charakteryzująca się złożoną deformacją stopy  
BALET 1993 przerost mięśni uda prawego o pochodzeniu neurogennym  
BALSA 1994 śpiączka - stan po topieniu w rzece  
BAŁDYGA 2007 zespół wad wrodzonych, padaczka, opóźnienie rozwoju psychoruchowego  
BAŁWANEK 2017 wcześniactwo, zespół Downa, wrodzona wada serca  
BAMBINO 1991 stan po urazie wielonarządowym, wielokrotnym złamaniu kości twarzoczaszki z przemieszczeniami, ubytkami tkanki kostnej, złamaniem kręgosłupa szyjnego (na skutek wypadku komunikacyjnego)  
BANAN 1992 stwardnienie rozsiane  
BANDERAS 2014 Zespół Aspergera  
BANDROWSKA 1952 stwardnienie rozsiane  
BANDYK 2011 zespół Downa wrodzona wada serca
BARANEK 2004 wodogłowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa porażenie spastyczne kończyn dolnych, poszerzone kielichy nerkowe
BARBI 2004 zespół Downa wada serca, niedoczynność tarczycy, wada wymowy
BARCELONA 1982 uraz wielonarządowy, w tym masywny uraz czaszkowo-mózgowy (wypadek komunikacyjny)  
BARGIEL 2011 wrodzona wada serca  
BARKA 1965 stwardnienie rozsiane  
BARNAPAPA 2007 retinopatia , wcześniactwo z licznymi powikłaniami słaby przyrost wagi
BARTNICZAK 1958 stan po udarze niedokrwiennym mózgu, niedowład połowiczny lewostronny, padaczka poudarowa  
BARTOLINI 2018 autyzm dziecięcy  
BARTOLOMEO 2006 zesół  KINSBOURNA - zaburzenia równowagi  
BARTOSZ 2004 mózgowe porażenie dziecięce, padaczka objawowa, wrodzone torbiele mózgu  
BARYŃ 1990 mózgowe porażenie dziecięce, padaczka objawowa, niedowład spastyczny czterokończynowy  
BASIA 1962 zespół Arnolda-Chiari (jamistość rdzenia kręgowego)  
BASISTA 1970 rak przedsionka jamy ustnej z masywnym naciekiem na żuchwę  
BASZWEC 2010 padaczka, opóźniony rozwój psychoruchowy  
BASZYŃSKA 1992 upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, encefalopatia, padaczka lekooporna  
BATMAN 2007 autyzm dziecięcy, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim  
BĄBELEK 2001 mózgowe porażenie dziecięce z niedowładem czterokończynowym i padaczką objawową  
BĄCZEK 2008 zespół Downa  
BEATA   białaczka  
BECIA 2006 opóźnienie rozwoju psychoruchowego, padaczka  
BEDEBO 1964 stwardnienie rozsiane  
BEGONIA 1953 schorzenia układu krążenia, zwyrodnienie kręgosłupa, niedoczynność tarczycy  
BELFER 1972 stwardnienie rozsiane  
BELLA 2010 wada rozwojowa w postaci braku dłoni i przedramienia prawego  
BELTRAN 2018 Trisomia 21, niedoczynność tarczycy, opóźnienie psychoruchowego, opóźnienie rozwoju mowy  
BENEK 1996 przepuklina oponowa, wada kończyn dolnych, wodogłowie pęcherz neurogenny
BENITA 2007 opóźnienie rozwoju psychoruchowego, opóźnienie rozwoju mowy, lordoza lędźwiowa, koślawość kolan, stopy końsko-szpotawe   
BENJAMIN 1993 mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja wrodzone stopy końsko-szpotawe
BERCIK 1939 cukrzyca typu II choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze
BEREZOWKA 1965 stan po wypadku komunikacyjnym  
BETAFERON 1965 stwardnienie rozsiane  
BIAŁASEK 2000 zespół Pradera-Willego padaczka, niedoczynność tarczycy, zaburzenia rozwoju mowy
BIAŁY 1994 mózgowe porażenie dziecięce  
BIBER 1976 uszkodzenia kregosłupa (wypadek samochodowy)  
BIBIŚ 2018 Zespół Downa  
BIDA 1982 porażenie czterokończynowe, pęcherz neurogenny - po złamaniu wielopoziomowym kręgosłupa szyjnego  
BIDZIŃSKI 1967 niedowład połowiczny prawostronny po udarze niedokrwiennym lewej półkuli mózgu  
BIEDRONKA 2008 zmiany w siatkówkach obu oczu  
BIEDRZYCKA 1998 autyzm  
BIERNACKI 2019 autyzm dziecięcy  
BIERSKI 1949 liczne schorzenia przewlekłe  
BIESIADA 2009 autyzm dziecięcy  
BIESZCZADNIK 1988 przewlekła borelioza  
     
BISKUPIN Malwina - 1988  Michał - 1995

Malwina - padaczka, zespół móżdżkowy, stan po operacji guza móżdżku, stan po założeniu zastawki komorowo - otrzewnowej

Michał - Zespół Downa, znaczne upośledzenie umysłowe

 
BIZONEK 2007 padaczka lekooporna  
BLANKA 2009 złożona wada serca  
BLIŹNIACY 2005 mózgowe porażenie dziecięce  Szymon - padaczka
BLONDASEK 1999 zespół wad wrodzonych o podłożu genetycznym padaczka, opóźniony rozwój psychoruchowy
BLONDYN 2015 Zespół Downa, obniżone napięcie mięśniowe  
BŁASZAK 1985 mózgowe porażenie dziecięce pod postacią niedowładu spastycznego czterokończynowego  
BŁAWATEK 2012 cukrzyca insulinozależna, celiakia  
BŁAZIU 2010 autyzm dzieciecy  
BŁAŻEJCZYK 1980 glejak złośliwy lewego płata skroniowego mózgu  
BŁĘKITEK 2012 ciężka zamartwica urodzeniowa, niewydolność oddechowa, kurczowe porażenie mózgowe  
BOB 2000 encefalopatia charakteryzująca się zaburzeniami rozwoju mowy  
BOBAS 2007 naczyniak jamisty okolicy policzka prawego i okolicy czołowo-ciemieniowej  
BOBOFRUT 2014 wrodzone wady wielonarządowe - układu krążenia, pokarmowego, moczowego, centralnego układu nerwowego  
BOBRZKA 2007 wrodzona artrezja dróg żołciowych, stan transplantacji wątroby zaburzenia karmienia
BOCIĄTKO 2014 Zespół Downa, niedoczynność tarczycy  
BOCZEK 2013 opóźnienie rozwoju motorycznego, w trakcie badań genetycznych i metabolicznych  
BODZIO 1953 całkowite uszkodzenie rdzenia kręgowego typu ASIA C w wyniku upadku  
BOGDAN 1955 niedowład wiotki lewej kończyny dolnej w wyniku choroby Heinego-Medina, stan po wieloodłamowym złamaniu podudzia prawego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów biodrowych, zaburzenia rytmu serca, postępująca niewydolność układu krą  
BOGUSZYŃSKA 2012 wrodzona zaćma obu oczu  
BOHATER 2018 Zespół Downa, niedoczynnośc tarczycy, obniżone napięcie mięśniowe  
BOHNKE 1993 skrajna niewydolność nerek nadciśnienie tetnicze, wtórna nadczynność przytarczyc, hipertrójglicerydemia
BOJDEK 1998 autyzm dziecięcy nawracające infekcje dróg oddechowych, opóźniony rozwój mowy
BOLEK 1998 ziarniakowatość z zapaleniem naczyń  
BOMBAŚ 2001 guz śródmózgowia - gwiaździak wielotorbielowaty  
BOMBOLADA 2011 masywny krwotok do ośrodkowego układu nerwowego  
BON 2004 zespół Downa  
BORI 2013 zaburzenia rozwojowe mózgowia, opóźniony rozwój psychoruchowy  
BOROWIK 2003 autyzm wczesnodziecięcy brak kontaktu słownego z otoczeniem, globalne obniżenie rozwoju dojrzałości społecznej
BORÓWKA 2015 padaczka, opóźniony rozwój psychoruchowy  
BORYS 2010 autyzm dziecięcy  
BORYSIONEK 1990 stwardnienie rozsiane  
BOSIUK 1975 zespół miotoniczny  
BOŻENA 1942 liczne schorzenia układu pokarmowego   
BÓBR 1978 stan po operacji guza mózgu i operacji oka prawego, powikłania pooperacyjne  
BRACIA Michał - 1997, Łukasz - 1998 opóźnienie rozwoju psychoruchowego, znaczny zanik mózgu Michał - padaczka objawowa, Łukasz - HCV
BRAJAN 2015 autyzm dziecięcy  
BRALIN 2007 Zespół Aspergera, padaczka  
BRAMKARZ 2009 autyzm atypowy  
BRAŃKA 1939 stan po udarze mózgu, nie porusza się samodzielnie  
BRATEK 1969 udar niedokrwienny lewej półkuli mózgu, niedowład połowiczny prawostronny afazja ruchowa, zaburzenia adaptacyjne
BRODKO 1998 autyzm wczesnodziecięcy refluks
BRODZIAK 1980 uszkodzenie rdzenia i złamanie kręgosłupa odcinka C5- niedowład czterokończynowy spastyczny  
BRONEK 1965 uraz kończyny dolnej, amputacja nogi   
BRONISŁAWA 1937 choroba nowotworowa płuc cukrzyca, zaburzenia lipidowe, choroba niedokrwienna serca
BRUNO 2010 mózgowe porażenie dziecięce - obustronny niedowład kurczowy encefalopetia niedotleniowo niedokrwienna
BRYLANT 2006 zespół Downa wiotkość uogólniona
BRYLEWSKA  2008 głuchota - stan po zabiegu wszczczepienia implantu ślimakowego ucha prawego, stan po operacji z powodu wady serca oraz operacji oka prawego  
BRYNDZA 2009 opóźnienie rozwoju psychomotorycznego i globalnie obniżone napięcie mięśniowe w wyniku wrodzonej wady mózgu - hipoplazji ciała modzelowatego  
BRZDĄC 2017 autyzm dziecięcy  
BRZEŻANKA 1990 rozległy guz lewego dołu podkolanowego  
BRZOSKWINKA 2001 Zespół Downa, wada wzroku, niedoczynność tarczycy, kręcz szyi, wada postawy, opóźniony rozwój umysłowy  
BRZOZOWSKA 1970 chłoniak nieziarniczny grudkowy, artropatia stawów, chorowa zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa, niedoczynność tarczycy i nadciśnienie tętnicze  
BRZUZEK 1973 uraz wielonarządowy, stłuczenie głowy, złamanie miednicy, amputacja urazowa kończyny dolnej lewej  
BUBA 2002 mózgowe porażenie dziecięce, niedowład połowiczny prawostronny nawracające infekcje układu oddechowego
BUCZAK 1982 mózgowe porażenie dziecięce kamica odlewowa obu nerek
BUDZEJKO 2009 obustronny rozszczep wargi i podniebienia i wyrostka zębodołowego, stan po licznych operacjach, niedosłuch  
BUDZIAR 2006 retinopatia wcześniacza, wodogłowie, wylewy dokomorowe, niewydolność oddechowa  
BUDZISZ 2007 padaczka objawowa lekooporna, opóźniony rozwój psychoruchowy zaburzenia rozwoju psychoruchowego i rozwoju mowy
BUFFY 2005 cukrzyca typu I  
BUGAJA 1962 nadciśnienie tętnicze, niedowład k. dolnych i lewej k. górnej  
BUJWID 1999 autyzm wczesnodziecięcy, epilepsja  
BULAJ 1977 uraz czaszkowo-mózgowy, niedowałd spastyczny połowiczny lewostronny (wypadek komunikacyjny) padaczka pourazowy
BULINKA 2006 wada mózgowia pod postacią szczeliny zamkniętej mózgu padaczka lekooporna
BUNIECZKA 2009 wada serca, dysfunkcja motoryczna pochodzenia centralnego IV stopnia znacznie opóźniony rozwój psychosomatyczny
BURCZAK 2015 opóźniony rozwój psychoruchowy, obniżone napięcie mięśniowe  
BUREK 1948 zwyrodnienie plamki żółtej oka lewego  
BURSZTYNEK 2016 autyzm dziecięcy  
BUSIULEK 2006 wcześniactwo, padaczka objawowa opóźniony rozwój psychoruchowy
BUTOR 2008 zespół Downa wada serca, opóźniony rozwój psychoruchowy
BUZIACZEK 2009 wcześniactwo, cechy dysmorficzne twarzy, wady palców dłoni i stóp wada serca, opóźniony rpozwój psychoruchowy
BYSTRE OCZKA 2011 wrodzona zaćma obu oczu  
BZYCZEK 2002 wada genetyczna - translokacja chromosomowa niezrównoważona znaczne opóźnienie rozwoju psychicznego, całkowite zahamowanie mowy czynnej
CALINECZKA 2006 padaczka, dziecięce porażenie mózgowe, głębokie opóźnienie rozwoju dziecko niewidome
CAŁUSIK 2011 wcześniactwo z powikłaniami - atopowe zapalenie skóry, kamica woreczka żółciowa, przepukliny pachwinowe obustronne, niedobór masy ciała  
CARPE DIEM 1966 postępujący zanik mięśni  
CEBULKA 2001 stan po poażnej operacji neurochirurgicznej z powodu nowotworu złośliwego mózgu (2005 r.), uszkodzony narząd wzroku i słuchu, skrzywienie kręgosłupa  
CEGIEŁA 1945 cukrzyca typu II, stan po amputacji kończyny dolnej prawej na wysokości 1/3 uda  
CELESTYNKA 2005 autyzm  
CENIEK 2013 autyzm dziecięcy  
CEZARYNKA 1998 stan po operacji guza mózgu  
CHAJDZIONY 2012 zespół downa  
CHAŁUPA 1988 uraz zmiażdżeniowy podudzia prawego - amputacja kończyny  
CHARLES 1979 przewlekła niewydolność nerek, ostre zapalenie trzustki, nadciśnienie tętnicze  
CHAROWSKI 1978 dziecięce porażenie mózgowe, encefalopatia, organiczna chwijność afektywna  
CHEMICZKA 1991 spondyloartropatia zapalna - schorzenie stawów, hipercholesterolemia  
CHERNESTO 1974 niedowład połowiczny lewostronny i padaczka pourazowa  
CHERUBIN 1956 stan po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu z głębokim niedowładem połowicznym prawostronnym, nadciśnieniem, miażdżycą, nadczynnością tarczycy, leczonna onkologicznie  
CHIŃCZYK 2011 zespół downa wada serca, wrodzone zarośnięcie dwunastnicy
CHŁONIACZEK 1998 guz śródpiersia przedniego - chłoniak Hodgkina  
CHŁOPAK 1979 obustronny udar niedokrwienny móżdżku i pnia mózgu w przebiegu genetycznych zaburzeń krzepnięcia niedowład spastyczny czterokończynowy
CHMIELEWSKA 2012 wcześniak, retinopatia wcześniacza, niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym, opóźniony rozwój mowy  
CHMIELNICKI 2012 autyzm dziecięcy, atopowe zapalenie skóry, nieprawidłowe wchłanianie jelitowe  
CHMURKA 2009 arthrogrypoza  
CHOCHLIK 2000 zespół downa  
CHODOROWSKA 2006 dziecięce porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy, opóźniony rozwój umysłowy, skolioza  
CHOŁUJ 1981 uraz wielonarządowy (wypadek komunikacyjny), w tym złamanie kręgosłupa odcinka szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego oraz złamanie zęba obrotnika typu III; porażenie kończyn dolnych  
CHOMICZEK 1984 stwardnienie rozsiane  
CHOPTOWY 2006 mózgowe porażenie dziecięce pod postacią diparezy spastycznej z przewagą po stronie prawej  
CHORZEMPA 1987 cukrzyca typu I  
CHRAPKO 2017 dystrofia mięśni  
CHROBOT 1962 stwardnienie rozsiane nowotwór złośliwy piersi
CHRUPECZEK 2011 zespół Downa, wada serca  
CHWISTEK 1997 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią niedowładu czterokończynowego o charakterze spastycznym, znacznie opóźniony rozwój psychomotoryczny  
CIASTECZKO 2007 dziecięce porażenie mózgowe, opóźniony rozwój psychoruchowy  
CIAWA 1977 porażenie czterokończynowe z centralnym niedowładem twarzy i zaburzeniem motoryki oka w wyniku rozległego udaru krwotocznego do pnia mózgu  
CIBA 2009 choroba Moya-Moya - zespół chorobowy o niejasnym pochodzeniu - niedrożność tętnic wewnątrzczaszkowych (udar niedokrwienny mózgu, niedowład połowiczny lewostronny)  
CICHOŃ 1975 stan po wieloogniskowym urazie głowy i mózgu (wypadek komunikacyjny), atrofia nerwu wzrokowego obu oczu  
CICHOWSKI 1978 małopłytkowość samoistna (od 2008 r.), oporna na leczenie  
CIECHANOWICZ 2012 Zespół Saethre-Chotzen - zrośnięcie szwu wieńsowego czaszki z typową dysmorfia twarzoczaszki oraz syndaktylią palców dłoni  
CIEKAWISIA 2014 mózgowe porażenie dziecięce, opóźniony rozwój psychoruchowy, zaburzenia rozwoju mowy, zachowania autystyczne  
CIESIELSKI 2014 zaburzenia oksydacji kwasów tłuszczowych pod postacią deficytu VLCAD  
CIEŚLA 2000 zespół wad wrodzonych, artrogrypoza  
CINDY 2002 encefalopatia - opóźnienie rozwoju psychoruchowego, opóżnienie rozwoju mowy  
CIOSEK 1984 stan po udarze niedokrwiennym lewej półkuli mózgu, niedowład prawostronny, afazja  
CIUCHCIA 2015 MPD, padaczka lekooporna  
CLIFFORD 2004 ciężka postać artrogrypozy, deformacja końsko-szpotawa obu stóp refluks żołądkowo-przełykowy
CMARCINEK 2015 opóźnienie rozwoju psychoruchowego  
CÓRECZKA 2008 wcześniactwo, wodogłowie pokrwotoczne  
CREDO 1972 stwardnienie rozsiane  
CUKIEREK 1978 cikrzyca typu I powikłanna neuroglikopenią i endokrynopatią nadczynność tarczycy
CYNKA 2006 zaburzenia układu nerwowego - porażenie kurczowe kończyn dolnych  
CYPEREK 2013 urodzony z obniżonym napięciem mięśniowym, afazją ruchową, duża krótkowzroczność  
CYPISEK 2015 zespół Downa  
CYRKONIA 1979 zespół móżdżkowy - zanik móżdżku  
CYZIU 1980 stwardnienie rozsiane, niedowład czterokończynowy z przewagą kończyn dolnych  
CZABAJSKA 1998 stan po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej  
CZAPLA 2004 zespół Angelmana - napoady padaczki, opóźniony rozwój psychoruchowy, zaburzenia rozwoju mowy  
CZAREK 2005 zaburzenia ośrodka koordynacji nerwowej z asymetrią, wcześniactwo  
CZARODZIEJ 2007 nadpobudliwość psychoruchowa, nieharmonijny rozwój, nieprawidłowości w napięciu mięśniowym i budowie aparatu artykulacyjnego  
CZECH 1999 przepuklina oponowo - rdzeniowa, wodogłowie zaburzenia czynności dróg moczowych, stan po usunięciu nieczynnej nerki i zabiegu augmentacji pęcherza moczowego, stałe cewnikowanie
CZEKOLADKA 2012 wrodzona wada OUN, stan po leczeniu z powodu wodogłowia oraz operacji przepukliny oponowo - rdzeniowej, pęcherz neurogenny  
CZERWIŃSKA   białaczka  
CZERWONE KOZAKI 1957 stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, spondyloza L-S, niedowład kończyn dolnych  
CZESZEJKO 1973 MPD, porażenie czterokończynowe  
CZUBAK 1984 cukrzyca typu I  
CZUPUREK 2009 wrodzone wytrzewienie jelit artrogrypoza kończyn górnych
CZWORACZKI 2005 malformacja kapilarna skóry twarzy po stronie lewej z zajęciem policzka, powiek oka lewego i okolicy skroniowej - bez tendencji zanikania  
CZYŻYK 2004 encefalopatia, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, zespół piramidowo-pozapiramidowy, padaczka dziewczynka nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem, nie siedzi, nie chodzi
ĆWIERTNIA 2006 autyzm dziecięcy  
ĆWIKLAK   trauma po śmierci matki  
DACKIW 2010 zespół downa wada serca, niedoczynność tarczycy, przetrwały przewód tetniczy
DAGA 1991 mózgowe porażenie dziecięce opóźniony rozwój psychoruchowy
DAGBUJ 1994 ostra białaczka szpikowa  
DALIBOR 2019 wada serca  
DAMIAN 2008 wcześniactwo - stan po wylewie do CUN trzeciego stopnia - wodogłowie pokrwotoczne, retinopatia wcześniacza trzeciego stopnia obu oczu opóźnienie rozwoju psychoruchowego, nie chodzi samodzielnie
DAM RADĘ 1967 złamanie kręgu L1 z uszkodzeniem stożka rdzeniowego, złamanie wyrostków poprzecznych L1 i L2, złamanie kości krzyżowej (upadek z wysokości)  
DANIEL   białaczka  
DANLOS Rafał - 1995, Karolina - 1999 Zespół Ehlersa-Danlosa - zaburzenia rozwojowe tkanki mezychemalnej Rafał - opóźnienie rozwoju psychoruchowego z towarzysząca wiotkością mięśni,  Karolina - skrzywienie boczne kręgosłupa znacznego stopnia, wiotkość stawów, obniżone napięcie mięśniowe
DANMAR 1998 - Damian, 2015 - Julia Damian - zespół wad wrodzonych, małogłowie, mózgowe porażenie dziecięce, padaczka; Julia - wrodzona wada serca pod postacią Tetralogii Falleta  
DANONEK 2004 wcześniactwo, stan po kilku operacjach układu pokarmowego dysmorfia twarzy, encefalopatia niedokrwienno-niedotleniowa, Zespół Retta, opóźnienie rozwoju psychoruchowego
DANUTA 1950 stan po amputacji udowej kończyny prawej z powodu cukrzycy insulinozależnej  
DARKUR 1989 MPD, padaczka, opóźnienie rozwoju umysłowego  
DARIA  2003 opóźnienie psychoruchowe  
DARIOŁA 1964 zaawansowana rozedma płuc, znaczne osłabienie wydolności oddechowej choroba wieńcowa
DARLESZ 1983 zespół odmóżdżeniowy, afazja motoryczna, porażenie spastyczne czterokończynowe (w wyniku podtopienia)  
DAWIDO 2005 mózgowe porażenie dziecięce  
DĄB 1971 uszkodzenie kręgosłupa odcinka th11 - niedowład kończyn dolnych (wypadek komunikacyjny)  
DELFIN 1995 pozapalna deformacja kości udowej prawej, przykurcze zgięciowe stawu biodrowego i kolana prawego  
DENAR 2013 wcześniactwo, małogłowie, wada układu nerwowego  
DEPECHE 2003 dziecięce porażenie mózgowe, stan po zabiegu ortopedycznym z powodu neurogennych stóp końskich  
DEREBECKA 1967 stan po udarze niedokrwiennym mózgu, niedowład prawostronny, afazja  
DEREŃ 1975 upośledzenie umysłowe  erytyzm - częste pobudzenie, agresja, mówienie do siebie
DERKACZ 2013 skrajne wcześniactwo z wieloma powikłaniami: zamartwica urodzeniowa, niewydolność oddechowa, zaburzone przepływy w tętnicach mózgowych, encefalopatia niedotleniowo-niedokrwienna  
DESPERADOS 1994 encefalopatia, choroba tikowa, niedowład odruchowy, cukrzyca  
DEXTER 2001 encefalopatia padaczkowa, zaburzone czucie głębokie i różnicowanie dotykowe trudności w utrzymaniu równowagi statycznej i dynamicznej, dysfunkcje dużej i małej motoryki
DIABEŁEK 2012 autyzm  
DIABETYK 1995 cukrzyca typu I  
DIAMENCIK 2010 padaczka objawowa, wada wrodzona mózgowia  
DIANA 1959 porażenie czterokończynowe oraz padaczka pourazowa (w wyniku ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego i złamania podstawy czaszki  
DINEK 1995 mózgowe porażenie dziecięce pod postacią czterokończynowego niedowładu  
DIRCE 2010 wcześniactwo - obustronny niedosłuch czuciowo-nerwowy, dysplazja oskrzelowo-płucna, retinopatia, stan po zabiegu operacyjnym z powodu guza okolicy krzyżowej kręgosłupa (potworniaka) i po operacji stopy prawej; stan po operacji resekcji kości ogonowej, opóźniony rozwój  
DLALEWEGO 1985 stan po ciężkim urazie wielonarządowym, w tym urazie czaszkowo-mózgowym (wypadek komunikacyjny), niedowład lewostronny  
DŁUBEK 1969 stwardnienie rozsiane  
DŁUGOSZEK 2010 głęboki niedosłuch obustronny czuciowo-nerwowy  
DŁUGOWŁOSA 2000 cukrzyca insulinozależna  
DOBOSZ 2013 Zespół Noonan - choroba uwarunkowana genetycznie charakteryzująca się małym wzrostem, wadą serca, wadami układu kostnego, opóźnionym rozwojem psychoruchowym  
DOBRUSIA 2009 padaczka, niedoczynność tarczycy, opóźniony rozwój psychomotoryczny  
DOCIA 1937 niedosłuch, zaćma, stan po operacji plamki żółtej oka prawego zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, choroby układu pokarmowego
DODORYNKA 2011 obustronny głęboki niedosłuch zmysłowo-nerwowy  
DOMELA 1986 encefalopatia niedotleniowo-niedokrwienna, niedowład spastyczny czterończynowy, wodogłowie aktywne (stan po nagłym zatrzymaniu krążenia w mechanizmie migotania komór)  
DOMINIKA 1999    
DOMINO 2012 choroba Perthesa - osteochondroza młodzieńcza głowy kości udowej  
DOMIŚ 1997 odsiebny rdzeniowy zanik mięśni z artrogrypozą stopy końsko - szpotawe
DOPPLER 1974 reumatoidalne zapalenie stawów, ze szczególnym nasileniem zmian w prawym stawie kolanowym  
DOROTA 1965 stwardnienie rozsiane  
DOTYK 2001 mózgowe porażenie dziecięce niewielkiego stopnia sałaba sprawność narządu ruchu, zwłaszcza kończyn górnych, opóźniony rozwój mowy
DOWNAR 1997 dziecięce porażenie mózgowe, dysfunkcja móżdżku, encefalopatia  
DRAKULEK 1949 glejak mózgu  
DREWNIAK 2009 zespół wad wrodzonych przegroda kostna kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym, z roszczepem rdzenia kręgowego, wada nerek
DROBAR 1982 pourazowe uszkodzenie nerwów wzrokowych - całkowita ślepota, zwyrodnienie kręgosłupa  
DROŃSKIE Maja - 2004, Oliwia - 2008 pęcherzyca wrodzona - choroba skóry polegająca na pecherzowym złuszczaniu naskórka (zaczerwienienia, pęcherze, blizny)  
DROZDEK 2002 autyzm dziecięcy słaba koordynacja ruchowa, tracenie równowagi, opóźniony rozwój mowy, trudności w porozumiewaniu się
DRUH ALFRED 1973 stan po amputacji kończyny dolnej prawej na poziomie uda (z powodu osteosarcomy kości piszczelowej)  
DRUKARZ 2006 mózgowe porażenie dziecięce, opóźniony rozwój psychoruchowy  
DRUPI 1982 poważne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego na skutek nagłego zatrzymanie krążenia (najprawdopodobnie pod wpływem sepsy) - stan wegetatywny  
DRZAŁEK 2007 choroba Recklinghausena powodująca zmiany w układzie wzrokowym, kostno-stawowym, krążenia, nerwowym opóźniony rozwój psychoruchowy
DRZEWO 1976 stan po ciężkim urazie wielonarządowym, w tym  urazie czaszkowo - mózgowym - pacjent bez kontaktu słownego, głęboki niedowład prawostronny   
DUBIEŃSKA 2006 opóźniony rozówj psychoruchowy  
DUDUŚ 2004 dziecięce porażenie mózgowe dysplazja oskrzelowo-płucna, wada wzroku
DUDZIEŃ 1975 stłuczenie mózgu oraz uraz wielonarządowy (wypadek komunikacyjny) - stan wegetatywny, porażenie czterokończynowe  
DURA 1998 mózgowe porażenie dziecięce  
DUSIEK 2008 padaczka objawowa, Zespół Westa, niedowład połowiczny prawostronny z przewagą kończyny górnej torbiel porencefaliczna w lewej okolicy skroniowej głowy, niedoczynność tarczycy, opóźniony rozwój psychoruchowy
DUTKOWSKA 2015 nieprawidłowy rozwój psychoruchowy, podejrzenie autyzmu  
DWOIK 2002 mózgowe porażenie dziecięce pod postacią niedowładu połowicznego lewostronnego, z towarzyszącymi zaburzeniami chodu i postawy problemy z integracją sensomotoryczną, koordynacją wzrokowo-ruchową oraz grafomotoryczną
DYMITRA 1984 chłoniak Hodgkina  
DYRCZ 2009 zaburzony rozwój mowy, opóźniony rozwój sfery emocjonalnej, społecznej i ruchowej  
DZIABDZIUŚ 2013 wcześniactwo z powikłaniami, stan po zabiegu laserokoagulacji siatkówek, oczopląs  
DZIAMGOLEK 2007 całościowe zaburzenia rozwojowe  
DZIARKOWSKI 1991 Chłoniak Chodkina, pierwotnie oporny na leczenie  
DZICZEK 2012 autyzm dziecięcy  
DZIEDZIC 2002 zespół mnogich wad wrodzonych pod postacią dysmorfii twarzoczaszki, wady siatkówki oka, złożonej wady serca, wady ośrodkowego układu nerwowego, padaczki, porażenia spastycznego czterokończynowego, mózgowego porażenia dziecięcego i opóźnienia rozwoju umysłowego  
DZEDZIŃSKA 2010 afazja ruchowa, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, wada wzroku  
DZIELICKI 2003 zaburzenia o charakterze autystycznym opóźnienie mowy
DZIEMIESZ 1978 zespół spastyczny i porażenie czterokończynowe w wyniku rozległego udaru niedokrwiennego pnia mózgu z klinicznym zespołem zamknięcia, sluzak serc  
DZIEWCZYNKI Ola - 2001        Inez - 2009 Ola - padaczka, choroba nerwowo - mięśniowa; Inez - autyzm dziecięcy  
DZIKA 1991 stwardnienie rozsiane  
DZIUBEK 2004 wada rozwojowa OUN pod postacią hipoplazji ciała modzelowatego mózgowe porażenie dziecięce, padaczka
DZIURAWIEC 1949 nowotwór żołądka z rozsiewem do wątroby  
DZIUNIA 2008 wrodzona wada serca, rozszczep podniebienia opóźniony rozwój psychoruchowy
DZWONECZEK Natalia - 2009    Rafał - 2014 Natalia i Rafał - autyzm dziecięcy, opóźnienie w rozwoju społecznym i mowie  
DŻASTIN 1996 rozsiana postać nowotworowa - mięsak prążkowanokomórkowy  
DŻEM 1970 stan po udarze mózgu (2011 r.) - kurczowy niedowład połowiczy, nadciśnienie tętnicze  
EDEN 1972 stwardnienie rozsiane  
EDWARD 1964 uraz kręgosłupa z towarzyszącym uszkodzeniem rdzenia kręgowego odcinka szyjnego (C4-C5) - porażenie spastyczne czterokończynowe  
EDYTKA 1995 epilepsja, upośledzenie umysłowe umiarkowanego stopnia problemy ortopedyczne
EFEMERYDA 1986 zanik mięśni obręczy barkowej po stronie prawej i niedowład kończyny górnej prawej  
EILMES 2010 Zespół Dowana, wada serca  
EKERT 1985 cukrzyca typu 1  
EKOTLAREK 1967 zespół mielodysplastyczny, stan po zabiegu transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych  przewlekła choroba - przeszczep przeciwko gospodarzowi
ELDORADO 2003 autyzm  
ELEKTRONIK 1962 niedowład połowiczy prawostronny, afazja sensoryczno-motoryczna - na skutek udaru niedokrwiennego mózgu  
ELEKTRYK 1949 stan po udarze mózgu, niedowład prawostronny, afazja globalna  
ELEMELEK 2013 mózgowe porażenie dziecięce, niedowład czterokończynowy, padaczka objawowa lekooporna  
ELF 1998 niedowład wiotki kończyn dolnych w przebiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej oraz wodogłowie wtórne  
ELIASZ 2003 wodogłowie wewnętrzne pokrwotoczne, satn po zabiegu założenia zbiornika Rickhama mózgowe porażenie dziecięce
ELIZA 2004 opóźnienie rowoju psychoruchowego, niedowład czterokończynowy wiotki z przewagą lewostronną, padaczka lekooporna (na skutek opryszczkowego zapalenia mózgu)  
ELMO 2018 opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, obniżone napiecie mięśniowe  
ELWIRA 1932 przewlekła, postępująca choroba centralnej części siatkówki - zwyrodnienia plamki żółtej (AMD)  
ELŻBIETA 1947 stan po zabiegu wycięcia czerniaka ramienia lewego zwyrodnienie kręgosłupa, nadciśnienie tętnicze
EMILKA 1998 wrodzona wada ośrodkowego układu nerwowego  
EMINOWAK 2021 obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy  
EMPATIA 1955 skrajna niewydolność nerek, stan po wszczepieniu protezy aortalno-udowej lewostronnej choroba niedokrwienna serca, uogólniony proces miażdżycowy z zajęciem głównej aorty, naczyń wieńcowych serca oraz kończyn dolnych
ENGEL 2001 Zespół Mowat-Wilson - choroba genetyczna charakteryzująca się m. in. padaczką i opóźnionym rozwojem psychoruchowym  
EPI 1981 padaczka lekooporna  
ERA 2006 mózgowe porażenie dziecięce pod postacią niedowładu połowicznego spastycznego wada wzroku
ERECKA 2007 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią porażenia kurczowego obustronnego guz móżdżku, napady padaczkowe
ERNI 1997 mózgowe porażenie dziecięce z niedowładem czterokończynowym spastycznym  
ERYKA 2007 naczyniak jamisty lewej strony twarzy  
EUFORIA 1998 idiopatyczna skolioza młodzieńcza piersiowa i lędźwiowa  
EUGENIA 1934 schorzenia narządu ruchu, przewlekła choroba nerek, nadciśnienie tętnicze  
EURYDYKA 1992 mózgowe porażenie dziecięce opóźniony rozwój psychoruchowy
EWA  2001 przepuklina oponowo - rdzeniowa  
EWARAT 1959 stan po zabiegu amputacji dolnej kończyny prawej na wysokości uda z podowodu przewlekłego zapalenia kości  
EWELINA 1972 stwardnienie rozsiane  
FABIAN 2010 wrodzony zespół genetyczny, padaczka, opóźniony rozwój psychoruchowy  
FAGOCISTA 1959 czerniak złośliwy ciała rzęskowego i tęczówki oka prawego, stan po zabiegu usunięcia guza  
FAJGIER 2008 zespół Downa opóźniony rozwój psychoruchowy
FAJKA 1965 chłoniak Hodgkina w stadium HB, oporny na leczenie  
FAŁECZEK 2012 Zespół Pradera - Willi'ego, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego oraz obniżone napięcie mięśniowe  
FANTASTYKA 1997 cukrzyca typu I  
FAPRYN 1960 stwardnienie rozsiane, niedowład kończyn dolnych  
FARMA 1996 stan po ciężkim urazie czaszkowo - mózgowym w wieku niemowlęcym (wypadek komunikacyjny), niedowład połowiczny prawostronny  
FASOLO 1997 stan po zabiegu operacyjnym oponowo - rdzeniowej okolicy piersiowo - lędźwiowej kręgosłupa i po zabiegu drenażu komorowo-przedsionkowego z powodu wodogłowia wewnętrznego porażenie spastyczne kończyn dolnych oraz pęcherz neurogenny
FAUSTYNA 2008 opóźniony rozwój psychoruchowy, zaburzenia integracji sensorycznej  
FAWOREK 2016 autyzm  
FEBEK 2007 wcześniactwo, liczne powikłania okołoporodowe, wodogłowie opóźniony rozwój psychoruchowy, globalnie obniżone napięcie mięśniowe
FELICJA 1925 cukrzyca II St. Nieinsulinozależna, niedoczynność tarczycy, zaawansowana miażdżyca, stan po amputacji obu nóg  
FENIKS 1997 zespół hemolityczno-mocznicowy, utrata wzroku, schyłkowa niewydolność nerek  
FERRARI 2002 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią niedowładu spastycznego czterokończynowego padaczka ogniskowa objawowa, wodogłowie pokrwotoczne, obustronny zanik nerwu wzrokowego, niedosłuch obustronny znacznego stopnia, opóźnienie rozwoju psychoruchowego
FIFCIA 2009 zespół Downa niedoczynność tarczycy
FIFI 2003 zespół Lennoxa-Gastauta (encefalopatia padaczkowa)  
FIGIEL 1965 autoimmunologiczne zapalenie siatkówki obu oczu, utrata widzenia w lewym oku i pogorszenie widzenia w oku prawym  
FIGURKA 2014 rdzeniowy zanik mięśni - SMA  
FIKUS 2008 zespół Downa niedoczynność tarczycy, wada wzroku, wada serca, opóźniony rozówj mowy i psychoruchowy
FILEMONEK 2005 obustronny niedosłuch  
FILIP 2003 zespół kolistego chromosomu 13  
FILUTEK 2015 całościowe zaburzenia rozwoju  
FINESCU 2008 zespół Downa wrodzona wada serca, niedoczynność tarczycy, stan po zabiegu założenia opaski na tętnicę płucną
FINSTER 1983 stan po operacji z powodu uszkodzenia rdzenia kręgowego odcinka szyjnego, porażenie kończyn dolnych oraz głęboki niedowład kończyn górnych  
FIOŁEK 2002 encefalopatia, charakteryzujaca się zaburzeniami rozwoju mowy  
FISTASZEK 2008 retinopataia wcześniacza, liczne powikłania - skrajnie niska masa ciała, niedotlenienie okołoporodowe, zapalenie płuc opóźnienie rozwoju psychoruchowego
FLIPER 1972 uraz wielonarządowy w wyniku wypadku, w tym uszkodzenie kręgosłupa na poziomie Th8-Th9 oraz rdzenia kręgowego na poziomie Th7-Th8 - niedowład spastyczny kończyn dolnych  
FLOKS 1992 zespół Downa wada serca
FLORECKI 2018 MPD, niedowład spastyczny prawostronny, opóxniony rozwój psychoruchowy  
FLORIAN 1974 stan po alloganicznej transplantacji szpiku od dawcy niespokrewnione  
FLORYSTKA 1961 stan po dwukrotnym przeszczepie nerki, immunosupresja, niedokrwistość  
FLUDER 2018 wrodzone wady rozwojowe  
FOCZKA 2003 rozszczep kręgosłupa i wodoglowie, paraliż nóg problemy z pęcherzem i jelitami
FONTANNA 2008 duży stopień upośledzenia słuchu ucha lewego  
FOOTBALL 2000 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią obustronnego porażenia kurczowego z przewagą po stronie lewej, wada wzroku, nieharmonijny rozwój  
FOREST 1978 stwardnienie rozsiane  
FORMUŁA 2003 cukrzyca typu I  
FORSYCJA 2009 Zespół Angelmana opóźnienie rozwoju psychoruchowego, padaczka ogniskowa
FORTEPIAN 2004 zespół Downa uraz czaszkowo - mózgowy, twarzoczaszki, ubytek kości czołowej (w wyniku wypadku komunikacyjnego), ploza-opadanie powieki górnej prawej
FOX 2008 zespół Downa  
FRANEK 2000 mózgowe porażenie dziecięce pod postacią niedowładu spastycznego czterokończynowego małogłowie, padaczka objawowa ogniskowa, opóźniony rozwój umysłowy
FREDZIA 1996 stwardnienie rozsiane  
FREZJA 2006 ekotopowe międzyzwieraczowe ujście moczowodu do cewki moczowej wodonercze, hipofunkcja nerki prawej, stan po operacji wyłonienia przetoki moczowodowo-skórnej
FRIKUŚ 1986 stwardnienie rozsiane oraz zespół piramidowo-móżdżkowy, liczne objawy neurologiczne: drżenie zamiarowe, wzmożone napięcie spastyczne, drżenie głowy, problemy z chodzeniem  
FRODO 2003 encefalopatia, opóźnienie rozwoju psychoruchowego atopowe zapalenie skóry, nawracjące infekcje górnych dróg oddechowych
FRYPI 1985 autyzm dziecięcy  
FUDZIAK 1996 cukrzyca, kwasica metabiliczna  
FURGAŁA 2014 autyzm dziecięcy  
FURMANEK 2007 mózgowe porażenie dziecięce pod postacią obustronnego porażenia kurczowego z przewagą strony lewej opóźniony rozwój motoryczny, problemy z przyjmowaniem pozycji siedzącej
FUTYMA 2013 opóźnienie psychoruchowe, w trakcie diagnostyki  
GABRYSIA 2006 padaczka, encefalopatia, dziecięce porażenie mózgowe  
GACOŃ 2002 niedorozwój kości piszczelowej prawej deformacja i skrót podudzia prawego
GADUŁA 2009 obustronny niedosłuch zmysłowo - nerwowy  
GADZIO 1985 encefalopatia pourazowa pod postacią niedowładu połowiczego prawostronnego i afazji mieszanej  
GAJ 2004 autyzm dziecięcy  
GAŁWA 1934 zaćma obuoczna  
GANDALF 1995 stan wegetatywny z rozpoznanym porażeniem czterokończynowym (w wyniku porażenia prądem i upadku z wysokości - nagłe zatrzymanie krążenia, uraz wielonarządowy, wstrząs oparzeniowy)  
GAPCIO 2009 zamartwica urodzeniowa średniego stopnia  
GAPIŃSKA 1983 MPD, padaczka lekooporna  
GARDENIA 2004 cukrzyca typu I  
GARFILD 2006 encefalopatia wrodzona pod postacią opóźnienia rozwoju we wszystkich sferach  
GARNUSZEK 2009 dziecięce porażenie mózgowe - porażenie czterokończynowe  
GASPAR 2010 zespół Dandy-Walkera zaburzenia psychoruchowe, zaburzenia mowy czynnej i biernej
GAWRON 1983 tetrapareza spastyczna w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego (niedowład czterech kończyn)  
GAZELA 1962 cukrzyca, stan po amputacji podudzia lewego  
GĄSIOREK 2006 autyzm dziecięcy, opóźniony rozwój psychoruchowy  
GEOGRAF 1992 porażenie czterokończynowe w wyniku złamania kręgu C4 i urazu rdzenia kręgowego (wypadek komunikacyjny)  
GERBER 2020 Zespół Downa  
GEST 1960 stan po dwóch udarach mózgu i operacji guza mózgu, porażenie czterokończynowe  
GĘBUŚ 2012 Zespół Dravett'a - dysfunkcja mózgu - ciężka i słabo reagująca na leczenie padaczka  
GIENIU 2008 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka  
GIGANT 2015 zespół Downa i zespół Klinefeltera  
GILAREK 1998 zespół Dandy-Walkera  zespół wad wrodzonych
GIMNASTYK 2008 Zespół Aspergera  
GITARKA 1994 skolioza idiopatyczna  
GLUKOMAR 1985 cukrzyca typu I  
GŁOGOWSKI 2003 cukrzyca insulinozależna  
GŁÓWKA 2008 torbiel pajęczynówki w szczelinie bocznej lewej półkuli mózgu niedowład połowiczy lewostronny
GNOSEK 1984 choroba Recklinghausena (nerwiakowłókniakowatość), stan po przeszczepie twarzy  
GOGO 2005 wodogłowie pokrwotoczne, niewydolność oddechowa  
GOLIAT 2009 zespół Downa  
GOŁASZEWSKI 1978 stan po otwartym urazie głowy i zabiegu neurochirurgicznym  
GOŁĄBEK 1970 łuszczycowe zapalenie stawów zerwanie ścięgna Achillesa
GOŁEK 2017 dys, atopowe zapalenie skóryplazja ektodermalna  
GOŁUBOWSKA 2004 stwardnienie guzowate, padaczka lekooporna z napadami polimorficznymi  
GORYLEK 2018 Zespół Downa, niedoczynność tarczycy, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej  
GORZKI 1969 pourazowa dyskopatia szyjna z uszkodzeniem rdzenia  
GOSIA 1981 uraz wielonarządowy, w tym kręgosłupa szyjnego w wyniku wypadku komunikacyjnego  
GOWOREK 2010 - Iga         2015 - Emil  2009 - Oskar Iga - wrodzone wady rozwojowe jelit, choroba Hirschprunga; Emil - przewlekła niewydolność jelita cienkiego i grubego, Oskar - zaburzenia rozwoju, padaczka, cechy autystyczne  
GÓRALEK 2007 osteopenia wcześniacza, dysplazja oskrzelowo-płucna liczne powikłania
GRABLEWSKI 2013 Zespół Downa, wrodzona wada serca  
GRABMICH 2016 skrajne wcześniactwo, autyzm wczesnodziecięcy, niedosłuch, niedowidzeni  
GRABOWSKI 2008 autyzm dziecięcy  
GRACJAN 1988 dystrofia mięśniowa  
GRADKIEWICZ 1981 postępująca dystrofia mięśniowa   
GRAJEK 2001 Zespół Guillain - Barrego z niewydolnością oddechową  
GRANAT 1960 stwardnienie rozsiane, niedowład spastyczny kończyn dolnych, ataksja kończyny górnej lewej zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa odcinka L-S i stawów biodrowych
GREGOR 1977 dystrofia mięśniowa typu Beckera  
GROBEL 2015 padaczka lekooporna, opóźnienie rozwoju psychoruchowego  
GROCHOL 1983 niedowład połowiczy lewostronny, pourazowy zespół psychoorganiczny  
GROMEK 2002 padaczka objawowa ogniskowa częściowa  
GROSIO 2018 mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe, padaczka objawowe, niedowidzenie, zez rozbieżny, różnowzroczność  
GRUBY 1953 stan po operacji rozległej zmiany nowotworowej kręgosłupa, obejmujacej kręgi Th3 do Th6, bezwład kończyn dolnych z brakiem czucia od Th6  
GRUDZIŃSKA 2005 afazja czuciowo - ruchowa, nieharmonijny rozwój psychomotoryczny, opóźnienia w mowie  
GRUSZECZKA 2009 cechy trisomii 21, cechy łagodnego nadciśnienia płucnego  
GRYF 1984 uraz zmiażdżeniowy części dystalnej lewego podudzia  
GRYKA 1987 małopłytkowość samoistna  
GRYZLI 2013 mózgowe porażenie dziecięce, zespół dysmorficzny, niedoczynność tarczycy  
GRZECHOTKA 2010 małogłowie i padaczka lekooporna  
GRZEGORCZYK 1959 choroba Charcor-Maria'e-Tooth, neuropatia ruchowo - czuciowa  
GRZESZCZAK 1981 toczeń układowy rumieniowaty, stan po udarze niedokrwiennym mózgu, wiotkie porażenie lewej kończyny górnej, głęboki niedowład lewej kończyny dolnej  
GRZEŚ 1984 uraz wielonarządowy  
GRZYMAJŁO 1950 stan po amutacji obu podudzi i części palców lewej ręki  
GUCIO 2000 dziecięce porażenie mózgowe   
GUMIŚ 1992 autyzm sensoryczny  
GUNIA 1995 mózgowe porażenie dziecięce, postać kurczowa czterokończynowa  
GUSTAWEK 2010 wcześniactwo, obniżone napięcie mięśniowe, porencefalia  
GUSTLIK 2005 dziecięce porażenie mózgowe, niedowład spastyczno-kończynowy   
GUZICZEK 1991 padaczka uogólniona, trisomia 21 upośledzenie umysłowe w stopniou głębokim
GWAREK 2000 choroba Coatsa oka prawego  
GWIAZDECZKA 2003 dziecięce porażenie mózgowe   
HAJDAMOWICZ 1993 leukodystrofia, encefalopatia, niewydolnośc oddechowa, hiperinsulinizm  
HALDOL 1966 stardnienie rozsiane  
HALINKA 1953 niedokrwienie i uszkodzenie mózgu, spastyczny niedowład czterokończynowy  
HALSZKA 1948 rak piersi  
HAŁAJCZAK 2009 niedowład spastyczny czterokończynowy znacznego stopnia  
HAMKAŁO 2015 Zespół Downa  
HANIA 2000 dziecięce porażenie mózgowe z porażeniem czterokończynowym  
HARFA 1961 czterokończynowe porażenie spowodowane złamaniem kręgosłupa  
       
HATŁAS 1984 ginekomastia obustronna, stan po lewostronnej steatektomii schyłkowa niewydolność nerek
HEKTOR 1989 dziecięce porażenie mózgowe  
HELENKA 2009 cukrzyca typu I  
HELIKOPTER 2003 wrodzona ślepota Lebera astma oskrzelowa atopowa
HENRYK 1957 szpiczak mnogi IgG Lambda w II stadium zaawansowania wg Durie i Salmona  
HEPARYNKA 1958 stwardnienie rozsiane, niedowład czterokończynowy  
HERKT 1973 tłuszczak rdzenia kręgowego  
HERKULES 2013 MPD, padaczka lekooporna, przewlekła niewydolnośc oddechowa  
HEROS 2002 cukrzyca typu I  
HIACYNTA 2009 pęcherz neurogenny, rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem  
HIBISKUS 1952 stan po udarze mózgu, niedowład k. prawych, afazja  
HIERONIM 2008 zespół wad wrodzonych, dysplazja oskrzelowo-płucna  
HIMEK 2013 obustronne odpływy pęcherzowo-moczowodowo-nerkowe, stan po wyłonieniu lewostronnego moczowodu, obustronny niedosłuch, opóźniony rozwój psychoruchowy  
HIPCIO 2009 wada rozwojowa OUN - aganezja ciała prawej półkuli mózgu  
HIPOLIT 1994 uraz wielonarządowy w wyniku wypadku komunikacyjnego  
HNATIUK 2018 autyzm dziecięcy  
HOŁOWICKI 2014 skrajne wcześniactwo, liczne powikłania  
HONDA 1987 dziecięce porażenie mózgowe, krwiak porzymózgowy pourazowy   
HOROSZKIEWICZ 1993 stan po urazie wielonarządowym, w tym czaszkowo-mózgowym (wypadek komunikacyjny), niedowład czterokończynowy, stan minimalnej świadomości   
HOSA 1997 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka, encefalopatia  
HUBERT 2007 cukrzyca typu I  
HUBIKI Hubert 1996    Karol 2002     Karolina 2002 celiakia - glutenozależna choroba trzewna  
HUBSON 2010 zespół Downa  
HUMANISTKA 1996 gruźlica skóry i łuszczyca  
HUN 2002 padaczka objawowa, opóźiony rozwój psychoruchowy  
HUSAR 1954 stan po krwotoku obu półkul móżdżku i zabiegu usunięcia krwiaka  
HUTA  MIEDZI 1967 nowotwór jelita grubego z przerzutami do wątroby  
HYDROGEOLOG 1983 stardnienie rozsiane  
ICIA 2008 hipoplazja ciała modzelowatego - brak przegrody przezroczystej wada wzroku
IDA 1992 stwardnienie rozsiane  
IDOL 2015 Zespół Dowana, wada serca, niedoczynność tarczycy, obniżone napięcie mięśniowe, opóźniony rozwój psycho-ruchowy  
IDYLLA 2008 dystrofia miotoniczna typu 1, uszkodzenie mięśni i osłabienie ich siły  
IGANOWAK 1996 niepełnosprawność umusłowa znacznego stopnia  
IGNACY 2010 wrodzone wady metabolizmu z kwasicą mleczanową  
IGNASIAK 1964 choroba zwyrodnieniowa stawów, padaczka lekooporna, niedowład lewej kończyny dolnej, nadciśnienie tętnicze  
IGOR 2002 dziecięce porażenie mózgowe  
IGUŚ 2006 dziecięce porażenie mózgowe  
ILKA 1971 ziarnica złośliwa  
ILNICKA 2016 choroba Charcota-Mariego-Tootha  
ILONA 1997 autyzm dziecięcy i padaczka lekooporna  
IMPLANTY

Piotr - 2006,

Paweł - 2002

zarówno Piotr, jak i Paweł - głuchota wrodzona, skrzywienie kręgosłupa i wada zgryzu  
INFORMATYK 2005 afazja sensoryczno - motoryczna, opóźniony rozwój mowy, wada serca, zaburzenia napięcia mięśniowego  
INGOMAR 2007 zespół Downa  
INSULINA 1973 cukrzyca typu I, padaczka  
IRENA 1951 choroba zwyrodnieniowa obu stawów biodrowych i kolanowych  
IRENEUSZ 1975 czerniak naczyniówki oka prawego  
IRMINA 1961 stwardnienie rozsiane  
IROM 1984 stwardnienie rozsiane  
ISIA 1999 kwasica metaboliczna i padaczka lekooporna  
ISKIERKA 2005 dziecięce porażenie mózgowe z porażeniem czterokończynowym  
ITALIA 2012 wcześniactwo z powikłaniami (niewydolność oddechowa, wylewy do OUN II stopnia), wada serca, obserwacja w kierunku dysplazji oskrzelowo - płucnej  
IWANIUK 2012 opóźniony rozwój psychoruchowy, astygmatyzm, zez rozbieżny, niedosłuch, niedoczynność tarczycy  
IWONKA 2000 wrodzona miopatia mięśniowa  
IZETA 1965 stwardnienie rozsiane  
IZUNIA 2003 obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy  
JABIŁYK 1991 dziecięce porażenie mózgowe opóźnienie rozwoju psychoruchowego w stopniu umiarkowanym
JABŁUSZKO  2000 małogłowie i epilepsja dziecięce porażenie mózgowe
JACEK 2011 autyzm dziecięcy  
JADANOWSKI 1967 choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, dyskopatia  
JADZIA 1989 zespół Sudecka stopy lewej i przeciążeniowy zespół bólowy stawu skokowego lewego  
JAGNIĄTKO 2012 przepuklina oponowo-rdzeniowa kręgosłupa  
JAGÓDKA 2002             2005    dziecięce porażenie mózgowe  
JAHENG 1993 zaburzenie afektywne dwubiegunowe zespół Teourette'a
JAKUB 1989 dziecięce porażenie mózgowe noiesprawność czterokończynowa
JAKUBCZYK 2019 Zespół Bainbridge'a-Ropers'a  
JAŁOKIM 2005 zespół Downa obustroonie niedosłuch
JAN 1991 cukrzyca typu I  
JANOSIK 2005 rozszczep kręgosłupa i wodogłowie  
JANUSZ 1961 stwardnienie rozsiane  
JAREK 1966 powypadkowy uraz kręgosłupa  
JARMUŁA 2014 Zespół Downa, przewlekła niewydolność oddechowa, mikrocefalia, hipotrofia, nadciśnienie tętnicze, całkowity ubytek przegrody przedsionkowo - komorowe, niewydolność serca, stan po wielu operacjach  
JARMUSZ 2004 wrodzone uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego opóźnienie rozwoju psychoruchowego
JARO 1989 anaplastyczny chłoniak wielokomórkowy  
JARZĘBINKA 2007 dziecięce porażenie mózgowe padaczka lekooporna
JASEK 1979 powypadkowy ciężki uraz czaszkowo-mózgowy  
JASKÓŁECZKA 2006 stan po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej  
JASTRZĄB 2008 rdzeniowy zanik mięśni  
JAWOREK 2002 autyzm wczesnodziecięcy znacznego stopnia  
JEDYNAK 2004 opóźnienie rozwoju psychomotyrycznego o niewiadomym pochodzeniu  
JELONEK 2005 znaczne uszkodzenie widzenia  
JEMIOŁKA 2013 Zespół Downa, wada serca, stan po operacji z powodu niedrożności dwunastnicy  
JERZYK 1954 powypadkowe zmiażdżenie podudzia lewego  
JEZIOROWA 2008 zespół Aspergera  
JĘDRULA 2001 wcześniactwo z ciężką niewydolnością krążeniowo-ruchową  
JĘDRZEJ 2005 wada sercowo-naczyniowa Schoena  
JOACHIM 2009 autyzm wczesnodziecięcy  
JOANITA 1979 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka  
JOGI 2016 Zespół Downa, niedoczynność tarczycy, niedokrwistość, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej ASD II, wrodzona stopa końsko-szpotawa lewa  
JOGOBELKA 1995 całościowe zaburzenie rozwojowe - upośledzenie umysłowe  
JOGURCIK 2005 zespół Downa  
JOLA 1978 zespół Downa  
JONASZEK 2001 upośledzenie umysłowe, polineuropatia ruchowa i encefalopatia, zaniki mięśniowe, atopowe zapalenie skóry  
JOWANKA

2015

Pantalogia Cantrella (stan po operacji przepukliny pępkowej i przeponowej) z Tetralogią Fallota z wylewami do komór bocznych mózgu  
JOWISZ 1990 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią spastyczno-czterokończynową  
JOWITA 2004 epilepsja, wrodzona miopatia, uogólniona wiotkość i zanik mięśni  
JOZRYBIC 1954 stwardnienie rozsiane  
JÓZEFINA 1968 stan po udarze niedokrwiennym mózgu, niedowład połowiczny lewostronny  
JUDOKA 1981 uraz kręgosłupa  
JUHAS 2004 przepuklina oponowo - rdzeniowa odc. L-S kręgosłupa, stan po operacji stawu biodrowego, padaczka lekooporna, pęcherz neurogenny  
JULDUD 2008 stan po operacjach z powodu wodogłowia wrodzonego i przepukliny oponowo-rdzeniowej odcinka lędźwiowo-krzyżowego kregosłupa, neuropatia nerwów wzrokowych obu oczu, oczopląs o zmiennym nasileniu  
JULEN 1951 białaczka  
JULIA 2000 arthrogrypoza  
JUNGER 1981 ataksja Friedricha  
JUPITER 1998 autyzm wczesnodziecięcy  
JURAND 2013 Zespół Aspergera  
JURECKI 2004 wada niedorozwoju lewej kości udowej  
JUSTYNA 1973 stwardnienie rozsiane  
JUSTYSIA 2008 wada wrodzona układu nerwowego, wodogłowie i przepuklina oponmowo-rdzeniowa  
JUTRZENKA 1976 stwardnienie rozsiane  
JWYSOCKI 2011 dziecięce porażenie mózgowe  
KACHNIARZ 1980 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią niedowładu spastycznego czterokończynowego z większym nasileniem w kończynach dolnych, skolioza w odcinku piersiowo-lędźwiowym kręgosłupa, nadciśnienie tętnicze  
KACPER 2006 wcześniactwo, wylew śródczaszkowy, niedotlenienie okołoporodowe  
KACZKAN 1986 niedowład spastyczny czterokończynowy z przewqaga strony lewej, afazja czuciowo-nerwowa, padaczka pourazowa w wyniku urazu wielonarządowego, w tym urazu czaszkowo-mózgowego (wypadek komunikacyjny)  
KACZMARSKA 1955 stwardnienie rozsiane, niedowład kończyn po stronie lewej, wielopoziomowa dyskopatia lędźwiowa z zespołem bólowym  
KACZMARZYK 1950 nowotwór trzustki  
KACZMENO 1977 całkowita głuchota, stan po operacji wszczepienia implantów ślimakowych (2007 r.)  
KACZOREK 2002 encefalopatia ze znacznym zaburzeniem rozwoju mowy  
KACZUSIA 1975 cukrzyca typu I  
KADŁUCKA 2004 Zespół Guillaina-Barrego  
KAJO 2008 wada genetyczna pod postacią trisomii 21  
KAJTEK 1983 dziecięce porażenie mózgowe  
KAKADU 1964 cukrzyca typu 1 - LADA  
KAKTUSIK 2007 autyzm dziecięcy  
KALINA 1992 zespół Pradera-Willego somatotropinowa niedoczynność przysadki
       
KAMELEON 1997 całościowe zaburzenia rozwojowe związane z wrodzoną wada OUN niedoczynność tarczycy w przebiegu auto immunologicznego zapalenia tarczycy typu Hashimoto
KAMILA 1983 stwardnienie rozsiane  
KAMYCZEK 1989 dziecięce porażenie mózgowe i wiotkość tkanki łącznej  
KANAREK 1977 porażenie czterokończynowe (wypadek komunikacyjny)  
KANGUREK 2010 opóźnienie rozwoju psychoruchowego, obniżone napięcie mięśniowe  
KAPŁON 1976 stan po krwotoku mózgowym do pnia mózgu  
KAPSELEK 2009 zespół Downa  
KAPSIK 1996 dziecięce porażenie mózgowe z niedowładem spastycznym czterokończynowym  
KAPTUREK 2008 upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim  
KAPUCYNKA 2004 dziecięce porażenie mózgowe, encefalopatia, niedosłuch  
KARABINIER 1974 wypukiny dysku LS  
KARACIK 2006 wcześniactwo z licznymi powikłaniami  
KARATE 1999 cukrzyca typu I  
KARBOWIAK 1968 stan po operacji guza śródrdzeniowego kręgosłupa, niedowład wiotki kończyn dolnych  
KARHOL 2013 autyzm  
KARJAS 1990 niedowład wiotki kończyn dolnych  
KARMAZYN 2003 autyzm  
KARMELKA 2011 cukrzyca typu I  
KAREMENA 2004 cukrzyca typu I  
KARNAŚ 2013 zaćma obu oczu, stan po zabiegu operacyjnym, bezsoczewkowość pooperacyjna i jaskra wtórna oka lewego  
KAROL 2008 wada rozwojowa kończyn górnych  
KAROLINA 1993 dysplazja kregosłupowo-nasadowa szpotawość szyjek kości udowej
KARPETKA 1999 dziecięce porażenie mózgowe z niedowładem spastycznym czterokończynowym  
KARPIK 1966 stan po udarze krwotocznym mózgu  
KARTOFELEK 2017 zaburzenia metabolizmu aminokwasów rpzgałęzionych  
KARTOTEKA 2001 MPD, niedowład czterokończynowy  
KARUŚ 2006 zespół Downa i wrodzona wada serca  
KARWAT 1982 stwardnienie rozsiane  
KARYONYX 2004 autyzm wczesnodziecięcy  
KASIA 2012 wcześniactwo z powikłaniami - atopowe zapalenie skóry, kamica woreczka żółciowa, przepukliny pachwinowe obustronne, niedobór masy ciała wylewy dokomorowe 4. stopnia
KASPROWICZ 1957 stwardnienie rozsiane  
KASPRZYK 1965 stwardnienie rozsiane z objawami głebokiej tetraparezy  
KASZUBOWSKA 2012 arthrogrypoza przykurcze w stawach
KAWA 1995 wrodzona sztywność stawów  
KAZ 1970 stan po urazie wielomiejscowym na skutek upadku z wysokości  
KAZIMIERZ 1934 rdzeniowy zanik mięśni, głęboki niedowład kończyn dolnych, stan po urazie miednicy  
KEJPAKS 1988 stwardnienie rozsiane  
KĘPIŃSKA 2017 Zespół Sathre-Chotzen - przedwczesne zrastanie szwów czaszkowych  
KĘTRZYN 1990 stan minimalnej świadomości w wyniku przebytego udaru niedokrwiennego lewostronnego mózgu i po amputacji kończyny dolnej prawej na wysokości uda  
KIBIC 2003 dziecięce porażenie mózgowe z połowiczym niedowładem lewostronnym  
KICKA 1980 stan po zapaleniu opon mózgowych porażenie spastyczne czterokończynowe
KIEROWCA 198 porażenie kończyn dolnych ze zniesieniem czucia w wyniku złamania trzonu kręgu L1 (wypadek komunikacyjny)  
KIERYCZKA 1996 amputacja obu nóg powyżej uda w wyniku wypadku kolejowego  
KILJAN 2007 dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a  
KINGA 2004 przepuklina oponowo-rdzeniowa okolicy krzyżowej  
KINIA 2005 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią niedowładu połowiczego  
KLAUDIA 1994 dziecięce porażenie mózgowe z niedowładem spastycznym czterokonczynowym  
KLAUDIUSZ 2006 zespół wad wrodzonych, opóźniony rozwój ruchowy  
KLEJDYSZEK 1979 stwardnienie rozsiane  
       
KLEJNOT 1998 encefalopatia o nieznanej przyczynie  
KLEKSIK 2019 cytomegalia, niedosłuch obustronny, zmysłowo-nerwowy  
KLOCKI 2008 nadpobudliwość, ADHD, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia w rozwoju psychoruchowym, problemy ze wzrokiem  
KLOWAN 1978 niedowład połowiczny lewostronny na tle udaru niedkrwiennego mózgu, prawdopodobnie na tle pourazowego rozwarstwienia tętnicy szyjnej wewnętrznej lewej  
KLUCZYK 1996 dziecięce porażenie mózgowe z cechami autyzmu  
KLUSEK 2008 melformacja naczyniowa lewego biodra, uda oraz podudzia  
KŁAPOUCHY 2008 autyzm wczesnodziecięcy, opóźniony rozwój mowy, wada postawy, otyłość  
KŁĘBUSZEK 2007 wrodzona wada serca (całkowity kanał przedsionkowo-komorowy)  
KŁYS 1974 białaczka, stan po przeszczepie  
KMICIC 1980 niedowład połowiczny prawostronny na skutek urazu wielonarządowego i urazu głowy (upadek z wysokości)  
KNEJCZUK 1951 niespecyficzne zaniki mięśni łopatkowo-strzałkowych, stan po zabiegu operacyjnym z powodu zmiany organicznej kanału kręgowego wychodzacej z lewego stawu międzykręgowego odcinka L4/L5  
KOALA 2002 autyzm dziecięcy  
KOBA 2010 wcześniak z wrodzoną wadą rozwojową - przepuklina pępowinowa niewydolność oddechowa, wodogłowie
KOBIERNA 2011 wcześniactwo z powikłaniami - głęboki niedosłuch  
KOBIS 1976 mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja, oligofrenia  
KOBUSIŃSKI 1978 stan po udarze niedokrwiennym w zakresie lewej półkuli móżdżku prawego płata ciemieniowego, niedowład i osłabienie siły mięśniowej lewej kończyny górnej  
KOCHAJKIEWICZ 2014 mnogie wrodzone wady rozwojowe: dysplazja wielotorbielowata nerki prawej, wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa spowodowane wrodzoną wadą rozwojową kości, wada rozwojowa żeber, stan po operacji z powodu zarośnięcia przełyku z przetoką przełykowo-tchawiczną  
KOCHNOWICZ 1989 Zespół Downa, niedoczynność tarczycy, otyłość, wada serca i postawy  
KOCIOŁEK 2017 wada oczu - dysplazja oczno - przegrodowa  
KODAPIR 1989 dziecięce porażenie mózgowe pod postacja niedowładu czterokończynowego, zespół Dandy-Walkera  
KOGUCIK 2014 schyłkowa niewydolność nerek  
KOJOT 2007 opóźnienie rozwoju psychoruchowego  
KOKE 2003 zespół Downa  
KOKORYCZKA 2003 choroba Charcota-Mariego-Tootha - dziedziczna neuropatia czuciowo-ruchowa  
KOKOS 1977 stwardnienie rozsiane  
KOLCZAKI 1993 dystrofia mięśniowa  
KOLEJARZ 1994 autyzm atypowy z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem wagi  
KOLIBEREK 2000 wiotkie porażenie kończyn dolnych wrodzona przepuklina oponowo-rdzeniowa
KOLSKI 1996 stan po przebytej urazowej amputacji kończyny górnej prawej  
KOLUSTA 2017 zaburzenie rozwoju mowy, afazja ruchowa  
KOŁECZEK 1994 MPD, znaczna deformacja szkieletu, stan po NZK  
KOŁODZIEJSKA 2015 stopy końsko-szpotawe, hipoplazja palców, wrodzony niedorozwój palucha i paclów obu stóp  
KOŁYSANKA 2003 dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe wodogłowie pokrwotoczne
KOMAR 2006 przepuklina mózgowo-oponowa, zespół dysformiczny  
KOMARZYNA 1990 autyzm, dziecięce porażenie mózgowe   
KOMBO 1990 cukrzyca typu I  
KOMPUTEROWIEC 2000 dziecięce porażenie mózgowe, Zespół Keitha - łagodne zmiany nowotworowe rosnącego układu szkieletowego  
KOMUDA 1986 dziecięce porażenie mózgowe z niedowładem spastycznym czterokończynowym  
KONDEUSZ 2002 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią porażenia czterokończynowego, stan po operacji z powodu spastycznych przykurczy kończyn dolnych, wada wzroku i zgryzu  
KONDZIU 1992 dystrofia mięśniowa typu Emery'ego Dreifussa  
KONICZYNKA 2006 wada rozwojowa odcinka LS kręgosłupa  
KONIK 1995 dziecięce porażenie mózgowe   
KONKIEL 1996 rozwarstwienie siatkówki oka lewego  
KONOPKA 1957 stwardnienie rozsiane  
KONRAD 2004 schizencephalia (wada wrodzona mózgu) niedowład kończynowy
KONSTANCJA 2009 obustronny niedosłuch typu zmysłowo - nerwowego  
KONWALIA 1971 wielohormonalna niedoczynność przysadki  
KOPACZ 1972 stwardnienie rozsiane  
KOPCIUSZEK 2003 skrajna niewydolność nerek  
KOPYTKO 2013 wrodzony brak prawej stopy na poziomie stawu Listfranca   
KORAL 2005 wada rozwojowa kręgosłupa odcinka piersiowego dysplazja stawów biodrowych
KOREK 1990 stan po wypadku komunikacyjnym, uszkodzenie kręgosłupa, porażenie czterokończynowe  
KORNEL 2005 stan po operacji założenia zastawki komorowo-otrzewnowej z powodu wrodzonego wodogłowia  
KOROWAJ 1992 autyzm wczesnodziecięcy  
KOS 1994 zespół Downa i miopatia wrodzona  
KOSMATIN 2012 zespół Downa z poważną wadą serca  
KOSMOS 2010 opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, mikroencefalopatia, obniżone napięcie mięśniowe  
KOSTECKA 2018 wcześniactwo, wodogłowie, retinopatia wcześniaków  
KOSTRZEWIAK 2013 mózgowe porażenie dziecięce, opóźniernie rozwoju psycho-motorycznego  
KOTEK 2004 anomalia rozwojowa ośrodkowego układu nerwowego, dziecięce porażenie mózgowe  
KOTLARZ 1957 stwardnienie rozsiane, niedowład czterokończynowy z przewagą kończyn dolnych, pęcherz neurogenny  
KOTULSKI 2009 padaczka z nietypowymi napadami nieświadomości, dysfazja  
KOWALCZYK 1989 uraz wielonarządowy w wyniku wypadku komunikacyjnego, niedowład kończyn dolnych  
KOWALSKI 2013 zespół CHARGE, wiele wad wrodzonych  
KOWEL 1932 przewlekła zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna  
KOZIERAS 1970 chłoniak  
KOZIOROŻEC 1998 stwardnienie rozsiane  
KOZŁOWICZ 2015 zespół wrodzonych wad rozwojowych, brak prawej kończyny górnej oraz palców obu stóp  
KOZUBEK 1966 paraliż czterokończynowy, na skutek udaru pnia mózgu  
KOZYRA 1974 głęboki ośrodkowy niedowład kończyn kolnych  
KOŹBIAŁ 1970 dziecięce porażenie mózgowe, stan po operacji kręgosłupa   
KRAJEWSKA 1975 nowotwór neuroendokrynny w jamie brzusznej  
KRAKERS 2006 rzadka choroba genetyczna  
KRANCZIPS 2007             2010 dziecięce porażenie mózgowe z cechami autystycznymi  
KRANIO 2008 niepełnosprawność ruchowa i intelektualna  
KRASNOLUDEK 2007 naczyniakowatość twarzowo-mózgowa, zespół Struge-Webera  
KRAWCZYK 2007 dziecko niewidome z powodu retinopatii wcześniaków 5 stadium obu oczu  
KREATYWNY 2012 autyzm dziecięcy  
KREDKA 2009 padaczka, zaburzenia autystyczne  
KRIS 1988 zespół Downa i wrodzona wiotkość wiązadeł stawowych  
KRISTOFER 2007 wrodzone wodogłowie, stan po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej  
KROCHA 2017 padaczka ogniskowa objawowa  
KROCZ 1996 znaczne upośledzne umysłowe  
KROKODYLEK 2012 malformacja limfatyczne z komponentą żylna okolicy szyi i dna jamy ustnej  
KROKUS 2008 padaczka lekooporna, hipoplazja ciała modzelowatego  
KROPECZKA 2008 hipochondroplazja choroba genetyczna tkanki kostnej
KROWODRZA 1958 cukrzyca, stan po amputacji kończyny dolnej lewej na poziomie podudzia  
KRÓLEWNA 2007 obustronny niedosłuch czuciowo-nerwowy 3. stopnia  
KRÓWKA 2006 stan po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa  
KRUPOWICZ 1985 mukowiscydoza  
KRYNICKI 2010 zespół Downa i niedoczynność tarczycy  
KRYNIU 2006 stwardnienie rozsiane  
KRYSTIAN 1989 niedowład wiotkospastyczny kończyn dolnych w przebiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej  
KRYSZAK 2007 afazja motoryczna, zaburzenia słuchu, opóźniony rozwój mowy  
KRYSZTAŁEK 1990 zaburzenia pracy układu nerwowego z podejrzeniem padaczki  
KRZESIMIR 2002 Zespół Aspergera  
KRZESZEWSKA 1992 stan po złamaniu nasady dalszej części kości ramiennej  
KRZYKACZKA 1976 czterokończynowy niedowład zncznego stopnia, cukrzyca typu 1 z powikłaniami w zakresie tętnic obwodowych po amputacji obu podudzi  
KRZYSZTOF 1962 dna moczanowa zwyrodnienie stawów biodrowych
KSIĘGOWY 1976 stan po udarze niedkorwiennym, niedowład prawostronny, afazja  
KSIĘŻNICZKA 1979 zespół Downa  
KUBALA 2007 dziecięce porażenie mózgowe z niedowładem lewostronnym  
KUBISIA 1975 stwardnienie rozsiane  
KUCHARCZYK 2008 zespół Robinowa - zmiany dysformiczne twarzoczaszki  
KUCIŃSKI 1999 przepuklina oponowo-rdzeniowa, neurogenne stopy płaskokoślawe  
KUCYK 2002 zabieg po usunięciu naczyniaka wargi dolnej i twarzy  
KUCZWARA 1978 stan po wypadku komunikacyjnym  
KUCZYŃSKI 1964 stwardnienie rozsiane  
KUDEŁKA 1997 choroba Behceta z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego oraz narządu wzroku  
KUDŁATY 2004 przewlekła choroba nerek III stopnia wrodzone włóknienie wątroby
KUJAWA 2020 nowotwór tkanki łącznej i innych tkanek tkanek miękkich miednicy, wiotkie porażenie kończyn dolnych  
KUKUŚ 2007 autyzm atypowy  
KULECZKA 2007 retinopatia wcześniacza, zamartwica okołoporodowa  
KULOK 1959 niedowład czterokończynowy spastyczny, z przewagą kończyn dolnych na skutek urazu kręgosłupa i rdzenia kręgowego odcinka szyjnego  
KURAS 2012 niedowład spastyczny prawostronny, padaczka objawowa  
KURCZACZEK 2008 naczyniak wypukły w okolicy policzka prawego  
KURIATA 1988 ostra białaczka limfoblastyczna  
KURPIANKA 1976 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią niedowładu spastycznego czterokończynowego, opóźniony rozwój umysłowy w stopniu lekkim  
KUSIK 1962 stwardnienie rozsiane  
KUSTERKA 2008 naczyniak limfatyczny w oklicach policzka prawego i szyi  
KUSZTELAK 2004 wodogłowie, wiotkie porażenie kończyn dolnych, pęcherz neurogenny  
KWASIUK 2011 Zespół Cri du Chat  
KWIATUSZEK 2002 dziecięce porażenie mózgowe i padaczka objawowa  
LABĘDA 1978 porażenie kończyn dolnych oraz niedowład kończyn górnych w wyniku uszkodzenie kręgosłupa odcinka szyjnego  
LADNES 2010 stwieredzone cechy dymorficzne, zaburzony rozwój podejrzenie choroby Niemanna-Picka, prowadzona dalsza diagnostyka
LAGUNA 1999 kurczowa postać dzieciecego porażenia mózgowego towarzyszące silne przykurcze kostno-stawowe
LALKA 2006 dysmorfia, wady narządów wewnętrznych, opóźniony rozwój psychomotoryczny  
LASKOWSKA 1996 schizofrenia paranoidalna, lekkie upośledzenie umysłowe  
LATACZ 2000 stan po NZK, uszkodzenie mózgu na skutek niedotlenienia  
LAUDAM 2011 autyzm wczesnodziecięcy, całościowe zaburzenia rozwojowe  
LAURA 2006 encefalopatia okołoporodowa, porażenie spastyczne czterokończynowe, epilepsja, opóźnienioe rozwoju psychomotorycznego  
LEHEBKA Magdalena  -1997  Natalia - 1989

 

Magdalena - polineuropatia ruchowa, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, niedosłuch o charakterze odbiorczym;

Natalia - bezład móżdżkowy o wczesnym początku, neuropatia samoistna i dziedziczna, słuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa, skolioza

 
LEKSICKI 2009 przewlekła choroba nerek w stadium IV, nadciśnienie tętnicze, osteoporoza, niskorosłość, nieprawidłowości w funkcjonowaniu wątroby  
LEMINISKATA 2010 autyzm dziecięcy  
LEMIZA 1978 MPD czterokończynowe spastyczne, zaburzenia czynnościowe jelit i żołądka  
LEMKO 2004 stan po operacji przepukliny oponowej okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. Pęcherz neurogenny  
LENA 2005 zespół Downa  
lLENARTOWSKI 2017 wcześniactwo, opóźnienie psychoruchowe  
LEONARD 2013 cukrzyca typu I - insulinozależna  
LEOŚ 2017 skrajne wcześniactwo, retinopatia, ubytek przegrody przedsionkowej  
LEPCZYŃSKI 2019 Zespół Downa  
LEPUCKA 1957 cukrzyca t.2, neuropatia cukrzycowa  
LEREK 1995 uraz wielonarządowy w wyniku wypadku komunikacyjnego, niedowład czterokończynowy spastyczny, padaczka częściowo pourazowa ostry krwiak podtwardówkowy, 
LESISZ 2016 wada serca - Zespół Taussig - Bing  
LESZEK 1982 choroby rzepki kolana lewego  
LEŚNIACZEK 2015 wcześniactwo z powikłaniami, dysplazja oskrzelowo-plucna, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej serca  
LETROKS 2015 Zespół Downa, niedosłuch, niedoczynność tarczycy, stan po zabiegu kardiochirurgicznym ze względu na wrodzoną wadę serca (ubytki w przegrodach: międzykomorowej i międzyprzedsionkowej)  
LEWANDOWSKA 1968 stwardnienie rozsiane  
LEW I FILA Filip - 1998, Maja - 1996 Filip - autyzm wczesnodziecięcy, Maja - skolioza neurogenna dużego stopnia, niedowład kończyn dolnych, wady stóp, wada układu moczowego, astma oskrzelowa problemy immunologiczne (układ trawienny, wchłanianie) 
LEWCZUK 1992 dystrofia mięśniowa Duchenne'a  
LIBUDZIC 2008 dziecięce porażenie mózgowe z połowiczym niedowładem obustronnym  
LIDKA 2012 dysplazja oskrzelowo-płucna, niedokrwistość, naczyniak jamisty na plecach skrajne wcześniactwo,, urodzona z ciężką zamartwicą
LIEBENTHAL 2019 afazja motoryczna  
LIESSE 1970 glejak wielopostaciowy IV st.  
LILIANA 2010 udar niedokrwienny mózgu w wyniku zakrzepu tętnic mózgowych  
LILIPUTEK 2011 skrajne wcześniactwo z wieloma powikłaniami  
LINDE 1994 chłoniak Hodgina typ NS  
LIPIŃSCY 1992 dziecięce porażenie mózgowe, znaczne upopśledzenie umysłowe, padaczka  
LIPKA 2011 wada ośrodkowego układu nerwowego, hipoplazja ciała modzelowatego,  wrodzona zaćma obustronna, padaczka, małogłowie, wodogłowie
LISEK 1998 arthogrypoza dysfunkcja kończyn górnych i dolnych
LISTONOSZ 1997 dziecięce porażenie mózgowe postać czterokonczynowa, spastyczna
LITERKI 2013 niepełnosprawność umysłowa stopnia lekkiego, niepełnosprawność ruchowa  
LITWINEK 2006 zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, wada wzroku i słuchu wcześniak z wadami okołoporodowymi
LIWUNIA 2005 aplazja kręgosłupa lędźwiowego z przepukliną oponowo-rdzeniową porażenie kończyn dolnych, niedokrwistość, atrepsja
LIZUN 1988 stan po amputacji urazowej kończyny górnej lewej  
LOCZEK 2007 wada rozwojowa prawego ucha obustronny niedosłuch mieszany
LODZIA 1934 Zespół Parkinsonowski  
LOKOMOTYWA 2004 nieodwracalna wada wzroku wrodzony zanik nerwu wzrokowego
LOLEK 2003 wrodzony niedorozwój lewej ręki brak dłoni i części przedramienia
LORYSA 1955 nowotwór złośliwy z przerzutami do kości i szpiku kostnegoi  
LUBIANA 2010 stan po uszkodzeniu mózgu (wypadek podczas zabawy), uszkodzenie centralnego układu nerwowego, stan po usunięciu fragmentu czaszki  
LUBO 1986 wielorakie urazy i złamania powypadkowe  
LUCYNA 1975 cukrzyca typu I  
LUKIAN 2005 autyzm wczesnodziecięcy  
LUKPAP 2008 obserwacja w kierunku autyzmu dziecięcego, nadpobudliwość, opóźniony rozwój mowy, nadwrażliwość dotykowa, obniżone napięcie mięśniowe  
LULEJKA 1997 stwardnienie rozsiane  
LUMINO 1982 porażenie kończyn dolnych w następstwie uszkodzenia kręgosłupa szyjnego  
LUNA 1997 dziecięce porażenie mózgowe, zwężenie zastawki płucnej  
LUPUS 1998 zespół Downa, stan po zabiegu operacyjnym wrodzonej wady serca  
LUSIA 1994 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
LUTNIK 2000 mózgowe porażenie dziecięce, tetraplegia spastyczna i epilepsja  
LUZIK 1986 stan po udarze niedokrwiiennym mózgu  
ŁABĘDŹ 1998 jadłowstręt psychiczny  
ŁABUŃSKA 2015 wcześniactwo, Zespół Downa, niedoczynność tarczycy  
ŁAKOMCZUSZEK 2009 zespół Downa  
ŁASKOTEK 2009 autyzm wczesnodziecięcy  
ŁATKA 2003 nadpobudliwość ruchowa - opóźniony rozwój umysłowy  
ŁĄKA 1994 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią niedowładu spastycznego kończyn dolnych  
ŁEZKA 1995 dystrofia mięśniowa typu obręczowo-kończynowego  
ŁĘTOWSKI 1955 guz lewego płata potylicznego mózgu  
ŁOBUZIAKI 2014 Jakub - autyzm dziecięcy, Paweł - wodonercze, autyzm dziecięcy  
ŁOJEK 1962 stan po operacji guza mózgu lewej okolicy czołowo-skroniowo-ciemieniowej, głęboki niedowład połowiczny prawostronny  
ŁOPYTA 2011 przepuklina przeponowa prawostronna - całkowita agnezja prawego płuca  
ŁUCJA 2007 zespół Downa, niedorozwój tarczycy  
ŁUCZNIK 1972 stan operacji z powodu ostrego rozwarstwienia aorty  
ŁUKI 2001 powypadkowy uraz wielonarządowy, złamanie kręgosłupa lędźwiowego  
ŁUKRAS 1988 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
ŁUKSINECZKA 1982 upośledzenie ruchowe i psychiczne, nie słyszy i nie mówi, znaczny stopień niepełnosprawności  
ŁUSKA 2006 zespół wrodzonej rybiej łuski, niedoczynność tarczycy  
ŁYCZAK 1998 przepuklina oponowo-rdzeniowa odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa wodogłowie, stopy końskoszpotawe
ŁYZIA 1999 obustronny głeboki niedosłuch zmysłowo-nerwowy  
MACHAJKA 1967 postępujący zanik mięśni oi niejasnej etio;ogii  
MACIEJ 2006 autyzm wczesnodziecięcy  
MACIUPEK 2009 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
MACMAŁ 2009 autyzm wczesnodziecięcy  
MACZEK 1989 miastenia stan po usunięciu grasiczaka
MADAGASKAR 2009 padaczka, problemy z mową i koordynacją ruchową  
MADEJ 1927 stan po udarze mózgu z lekkim niedowładem, obustronny wodniak przymózgowy, cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, miażdżyca, padaczka  
MAESTRO 2010 autyzm dziecięcy  
MAGDA 1990 zespół chorób związany z autyzmem  
MAGICZNE OKULARY 2012 wrodzona wada rozwojowa obu gałek ocznych - odwarstwienie siatkówki OP, wrodzony ubytek tęczówki, siatkowki, naczyniówki i nerwu wzrokowego  
MAGNETON 1956 stan po udarze niedokrwiennym mózgu, niedowład połowiczny lewostronny  
MAGNOLIA 1982 zespół Marfana choroba genetyczna tkanki łącznej
MAJA 1989 stan po wypadku komunikacyjnym  
MAJERCZYK 1995 arthrogrypoza  
MAJKEL 1988 dziecięce porażenie mózgowe   
MAKARONIK 2010 zespół Downa  
MAKS 1999 porażenie mózgowe i małogłowie wrodzone  
MAKUCH 2009 zespół Downa  
MAKULOPATIA 2005 makulopatia z dużym niedowidzeni  
MALASIEWICZ 1973 liczne urazy w wyniku wypadku komunikacyjnego  
MALINKA 2003 dziecięce porażenie mózgowe z licznymi powikłaniami  
MALUCH 2018 zaburzenia rozwoju, Zespół DeSanto'ego i Shinawi'ego  
MALWINA 2006 powikłania wcześniacze, wylewy drugiego i czwartego stopnia  
MAŁA MI 2007 zespół Downa  
MAŁASZEK 2007 systemowe idiopatyczne zapalenie stawów  
MAŁGOLA 1991 stwardnienie rozsiane  
MAŁOKRĘCIOŁEK 2012 Zespół Downa, obniżone napięcie mięśniowe  
MAŁPECZKA 2011 cukrzyca typu I  
MAŁSTENCEL 1985 lekooporna padaczka  
MAŁY KOZIAN 2021 głuchota czuciowo-nerwowa obustronna  
MAŁY KSIĄŻE 2015 Zespół Kleefstra, zaburzenia mowy, niedosłuch, wada postawy  
MAMUSIA 2008 zespół Downa  
MANDARYNKA 2003 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
MANIAK 2003 opóźniony rozwój mowy zaburzenie integracji sensorycznej
MANIOLO 1983 stan po operacji w wyniku złamania kręgosłupa piersiowego centralnego (wypadek komunikacyjny), bezwałd kończyn dolnych, uraz nerwów rdzeniowych odcinka piersiowego kręgosłupa  
MAŃCZAK 1961 naczyniowa choroba wieńcowa, stan po obustronnej amputacji kończyn dolnych  
MARAMEL 2009 zespół Downa  
MARATON 1955 stan po nowotworze piersi prawej, przerzuty do wątroby i węzłów chłonnych  
MARCEL 2002 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
MARCELLO 2013 dziecięce porażenie połowiczne  
MARCHEWKA 2013 małogłowie, obniżone napięcie mięśniowe, problemy ze wzrokiem, , problemy gastrologiczne, opóźniony rozwój psychomotoryczny  
MARCINISZYN 2010 opóźniony rozwój psychoruchowy, stopy płasko-koślawe  
MARCYSIEK 2017 autyzm dziecięcy  
MARDAN 2006 urodzony z brakiem przedramienia prawego  
MAREK 1991 dziecięce porażenie mózgowe   
MARGERITA 2007 zaburzeniia rozwojowe, dysmorfia, zaburzenia ruchu  
MARGO 1994 całkowity niedowład kończyn dolnych i częściowy niedowład górnej połowy ciała  
MARIANNA 1940 nadczynność przytarczyc i niedoczynność tarczycy  
MARIKA 2007 komplikacje okołoporodowe, wodogłowie pokrwotoczne, dziecięce porażenie mózgowe  
MARIOLA 1997 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka objawowa  
MARIONTUREK 1958 stan po operacyjnym usunięciu odrastającego guza zespolonego z rdzeniem kręgowym  
MARIUSZ 1989 pokomunikacyjny uraz wielonarządowy i uraz głowy  
MARKOWAL 1993 schyłkowa niewydolność nerek nadciśnienie tętnicze, wtórna anemia
MARMUREK 2013 Zespół Downa, opóźniony rozwój psychomotoryczny MARSI
MARPO 1962 stwardnienie rozsiane  
MARTA 1972 uraz kręgosłupa odcinka szyjnego  
MARTIKA 1976 stwardnienie rozsiane  
MARTOM 1987 dziecięce porażenie mózgowe  
MARUDA 1982 stwardnienie rozsiane  
MARYSIA 2004 liczne nieprawidłowości rozwojowe, padaczka lekooporna, koslawość i szpotawość stóp  
MARZANNA 1975 chłoniak Hodgkina  
MARZENIE 2003 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
MAS 1955 reumatoidalne zapalenie stawów  
MASZA 2012 autyzm dziecięcy, afazja motoryczna i sensoryczna  
MAŚLANA 2011 zespół wad wrodzonych - opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, obustronny głęboki niedosłuch zmysłowo - nerwowy, niedowidzenie oka prawego, niepełnosprawność intelektualna  w stopniu głębokim  
MATEK 2004 encefalopatia z wiotkością oraz padaczka lekooporna  
MATEUSZ 1999 fibromialgia  
MATI 2000 autyzm dziecięcy, encefalopatia  
MATIAS 2005 zespół Ehlersa-Damlosa zaburzenia rozwoju tkanki mezyemalnej
MATORO 2004 przewlekła niewydolność serca, niewydolność nerek  
MATRYCA 2001 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
MATSTRAŻAK 1978 ciężki uraz wielonarządowy - stłuczenie płuc, uszkodzenie żeber, złamanie czterech kończyn  
MATUSIK 1993 stan po operacji guza mózgu, padaczka objawowa  
MATYLDA 2011 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
MAURITIUS 1967 stan po zabiegu usunięcia oponiaka mostowo-móżdżkowego,zespół móżdżkowy po stronie lewej  
MAXIMILIAN 2007 szerokie dwustronne rozszczepienie warg, szczęki i podniebienia  
MAZUR 1985 stan po nagłym zatrzymaniu krążenia  
MĄDRALA 1992 stan po ciężkim urazie głowy ze stłuczeniem mózgu, znaczne upośledzenie umysłowe, padaczka pourazowa lekooporna  
MECHANIK 1957 stan po usunięciu polipa jelita grubego, nadciśnienie, cukrzyca typu 2, zwyrodnienia wielostawowe  
MEGADZIN 1988 śpiączka pourazowa, porażenie czterokończynowe  
MELODIA 1991 znaczne upośledzenie umysłowe, zaburzenia emocjonalne, duża wada wzroku  
MELON 1977 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią tetraparezy spastycznej  
MENTONI 2015 całościowe zaburzenia rozwojowe, afazja ruchowa  
MERKURY 2002 zespół Aspergera - zaburzenia integracji sensorycznej  
MERW 1981 stan po pęknięciu tetniaka lewej tętnicy mózgu  
MĘDREK 2006 adrenoleukodystrofia, niewydolność kory nadnerczy  
MGIEŁKA 2014 zespół Patau - wrodzona wada serca - ubytek międzykomorowy, międzyprzedsionkowy, cechy nadciśnienia płucnego  
MGORZYNSKI 2009 autyzm dziecięcy  
MIARKA 1973 stan po zapaleniu rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym i piersiowym  
MICHAŁ 1993 stwardnienie rozsiane  
MICHALINA 2017 Zespół Downa, zrośnięcie dwunastnicy, wrodzona wada serca VSD, nadciśnienie płucne  
MICHAŁEK 2005 zespół Downa, wada serca, upośledzenie słuchu  
MICHMAD 2005 dziecko z ryzyka okołoporodowego: niedotlenienie, obrzęk mózgu, zaburzenia rozwojowe pod postacią Zespołu Aspergera  
MICHRYB 1982 stan po wypadku komunikacyjnym, uraz klatki piersiowej, zmiażdżenie kończyny dolnej lewej  
MIECIO 2007 encefalopatia i zaburzenia ulkładu metabolicznego  
MIECZYK 2012 czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce  
MIEDNICA 1947 zmiany zwyrodnieniowe i wytwórcze w kościach stawu biodrowego  
MIERZWIAK 2014 stan po korekcie anatomicznej wrodzonej wady serca i po przebytym wylewie dokomorowym, całościowe zaburzenia rozwojowe  
MIESZKO 2010 wrodzone wodogłowie, niedowład połowiczny, padaczka  
MIGLANC 1953 stwardnienie boczne zanikowe (SLA), niedowład czterokończynowy wiotki  
MIGOTKA 2009 zespół Downa i niedosłuch obustronny  
MIKI 2006 wada serca w postaci podzastawkowego zwężenia aorty  
MIKIELEWICZ 1953 stan po wypadku komunikacyjnym, złamanie prawego podudzia, dna moczanowa, nadciśnienie tętnicze  
MIKOŁAJ 1997 wczesnoniemowlęca encefalopatia mioceniczna, dziecięce porażenie mózgowe  
MIKRUŚ 2003 autyzm wczesnodziecięcy  
MILAN 2017 głęboki niedosłuch  
MILCARZ 2012 urodzenie bez kończyny górnej lewej poniżej stawu łokciowego  
MILENA 2012 Zespół Downa, opóźniony rozwój psychoruchowy  
MILIKÓW 2009 Zespół Russela - Silvera, somatotropinowa niedoczynność przysadki  
MILKA 2007 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
MILORD 2013 urodzony z przepukliną przeponową, dwustronny niedosłuch obustronnie implantowany  
MILUSIŃSCY 2010 wcześniactwo, wylew dokomorowy III stopnia, dysplazja  
MIŁKOWSKA 1955 stan urazie mózgu i operacji krwiaka okolicy czołowej prawej, uszkodzony Centralny Układ Nerwowy, stan wegetatywny, cewnikowana, odżywiana pozajelitowo  
MIŁOSZ 2004 autyzm z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego  
MIŁOŚĆ 2009 dystrofia mięśniowa  
MIMI 1995 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
MINIONEK 2017 deficyty w zakresie słuchu i wzroku  
MINIOR 2005 dziecięce porażenie mózgowe, wiotkość mięśni tułowia  
MINTUS 2018 padaczka lekooporna, MPD  
MIODEK 1979 genetyczna choroba Reckling-Hausena glejak nerwu wzrokowego oka lewego
MIRECZKA 2001 opóźniony rozwój psychomotoryczny, zaburzenia maetaboliczne  
MIRT 1989 głęboki niedosłuch odbiorczy  
MISIEJUK 2011 zespół Downa  
MISIEK 1986 padaczka lekooporna  
MISIUNA 2017 autyzm dziecięcy  
MISTRZ 2007 Zespół Downa, obniżone napięcie mięśniowe, niedoczynność tarczycy  
MIŚKOWIEC 2009 padaczka, opóźnienie rozwoju psychoruchowego  
MITUŁKA 2011 zespół Downa  
MIZIA 2008 niedobór wzrostu  
MOCARZE Emilia - 2014   Krzysztof - 2007 Emilia - autyzm atypowy, Krzysztof - Zespół Aspergera  
MOKRZYCKA 1954 choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zakłócenia gospodarki lipidowej, skolioza piersiowo - lędźwiowa, upośledzenie układu oddechowego  
MOLBEK 1965 stan po ciężkim uszkodzeniu kręgosłupa, utraty władzy w nogach  
MOLENDO 2000 wrodzona wada serca, obustronna głuchota  
MOLI 2000 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
MONA LISA 1986 stwardnienie rozsiane  
MONIKA 1993 wcześniactwo, retinopatia, niedosłuch  
MONTANA 2001 stan po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej  
MONTEDIU 1978 chłoniak nieziarniczy  
MORAWSKI 1956 nowotwór złośliwi trzustki  
MOTOCYKL 1998 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią kurczowego porażenia obustronnego, wada rozwojowa OUN  
MOTWICKI 1983 Zespół Downa, leukopenia  
MOTYLEK 2002 autyzm wczesnodziecięcy  
MROŻEK 2001 zespół Downa  
MRÓWKA 2002 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
MRÓZEK 1948 choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa, nadciśnienie tętnicze, dna moczanowa  
MRUGOWSKI 2019 wada wrodzona OUN, wada serca, dysmorfia twarzoczaszki, zaburzenia rozwoju psychoruchowego  
MRUSIA 1957 stwardnienie rozsiane  
MUCHA 1966 stan po zabiegu amputacji kończyny dolnej lewej  
MUCHOMOREK 2010 wodoglowie, zaburzenia ośrodkowej koordynacji ruchowej  
MUMINKI 1998 autyzm wczesnodziecięcy  
MURZYNEK 2000 dziecięce porażenie mózgowe z niedosłuchem obustronnym  
MUSIELAK 2003 zespół wad wrodzonych - zespół Mardena-Walkera, rozszczep podniebienia, stan po resekcji części jeslita cienkiego i grubego  
MUSIKOWO 2013 krótkowzroczność zwyrodnieniowa, astma wczesnodziecięca  
MUSTANG 1997 autyzm atypowy, zaburzenia rozwoju  
MUSZELKA 1996 zespół móżdżkowy o niejasnej etiologii liczne komplikacje
MUZYKANT 2002 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
MYSZAMELA 2008 zespoł williamsa - choroba genetyczna, dysmorfia twarzy, wada systemu sercowo-naczyniowego  
MYSZKA 2006 zespół Downa  
MYŚLIWY 2016 Zespół Downa  
NACHMIAS 1995 cukrzyca typu I  
NADIA 2006 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
NADZIEJA 1987 powypadkowy uraz wielonarządowy z uszkodzeniem mózgu i niedotleniem  
NAJDOWSKA 1973 stwardnienie rozsiane  
NAJLEPSZY 2011 Zespół Struge'a-Webera, padaczka lekooporna  
NAPARTY 2012 autyzm dziecięcy  
NAPOLEON 1996 porażenie mózgowe spastyczne czterokończynowe  
NARCYZA 2007 niedosłuch czuciowo-nerwowy obustronny stan po operacyjnym założeniu implantu ślimakowego
NARNIA 1995 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
NASTURCJA 1955 stan po udarze lewej półkuli mózgu, niedowład połowiczy prawostronny  
NATALIA 2000 cukrzyca typu I  
NATAN 2008 stan po operacji zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej  
NATASZA 2005 zespół Silvera - Russela, wada wzroku  
NATIS 2006 wrodzona zaćma  
NAUCZYCIELKA 1981 stan po urazie wielonarządowym w skutek potrzącenia przez samochód, uraz czaszkowo mózgowy, wiele skomplikowanych złamań  
NAWROCKA 1980 autoimmunologiczne zapalenie mózgu, uszkodzenie OUN, cukrzyca  
NAZIRA 1997 cukrzyca typu I  
NELA 2005 stan po zabiegach operacyjnych przepukliny oponowo-rdzeniowej i wodogłowia  
NERETWA 1989 stwardnienie rozsiane  
NERKA 1982 niewydolność nerek na podłożu zapalenia śródmiążąszowego  
NERON 1982 Zespół Downa, znaczne upośledzenie umysłowe, niedowład lewostronny  
NIBIRU 1990 stan po kraniektomii czołowo-skroniowo-ciemieniowej lewostronnej z odbarczeniem kostno-twardówkowym i ewakuacją krwiaka śródmózgowego w lewj okolicy skroniowo - ciemieniowej, padaczka objawowa, afazja czuciowo-ruchowa dużego stopnia, niedowład połowiczny prawostronny  
NIEBIESKA 2001 niedowład kończyn górnych i dolnych, opóźniony rozwój psychomotoryczny  
NIEBORACZEK 1985 ostra białaczka limfatyczna T komórkowa, stan allogenicznej transplantacji komórek macierzystek od dawcy rodzinnego, powikłanie w postaci przewlekłej GvHD  
NIECHCIAŁ 1984 niedowład spastyczny kończyn dolnych na skutek ciężkiego urazu (1990 r.)  
NIEDBAJŁO 2012 zespół Downa  
NIEDOPYTALSKI 2017 wcześniactwo, mózgowe porażenie dziecięce, encefalopatia niedotleniowo-niedokrwienna, padaczka lekooporna  
NIEDŹWIADEK 1987 znaczny stopień upośledzenia umysłowego, mózgowe porażenie dziecięce, padaczka  
NIEDŹWIECKA 2011 niska masa urodzeniowa ciała, przepuklina oponowo-rdzeniowa  
NIEJADLIK 1975 stwardnienie rozsiane  
NIEMCZYŃSKI 2014 opóźniony rozwój psychoruchowy  
NIENART 1994 stan po urazie i uszkodzeniu struktur wewnątrzwarstwowych kolana prawego, trzykrotnie operowana  
NIESPODZIANKA 2010 zespół Downa  
NIWCZASKI 2006 Zespół Downa, niedoczynność tarczycy, stan po operacji z powodu wady serca, rozwój opóźniony w stopniu umiarkowanym  
NIEZAPOMINAJKA 2004 przepuklina oponowo-rdzeniowa, wrodzone wodogłowie wewnętrzne  
NIKA 2001 zespół EEC, urodzona z jedną nerką, wadą serca (dwie dziury), wadą wzroku i ubytkiem paluszków dłoni i stóp  
NIKO 2004 wodogłowie wewnętrzne wrodzone, dziecięce porażenie mózgowe  
NIKODEM 2006 zaburzenia psychoruchowe o charakterze autystycznym  
NIKOLA 2001 zespół Downa, padaczka objawowa  
NINFRA 2011 wrzodziejące przewlekłe zapalenie jelita krętego i grubego  
NINKA 2008 niedrożność dróg żółciowych, wtórna marskość wątroby  
NIUNIA 2004 padaczka lekooporna, opóxnienie rozwoju psychruchowego  
NIWRES 2002 zespół Downa  
NIZIOŁ 1987 cukrzyca typu I  
NORBERT 2000 autyzm dziecięcy  
NORIKUM 2008 stan po zapaleniu mózgu i opon rdzeniowo-mózgowych, wodogłowie pozapalne  
NORKOWA 2002 rdzeniowy zanik mięśni, zniekształcenie klatki piersiowej  
NOWAK 2013 miopatia nemalinowa - ciążka choroba mięśni, leczona także z powodu karo homeopatii; dziewczynka nie siedzi, nie trzyma głowy, jest wentylowana mechanicznie i żywiona przez sondę PEG  
NOWA RĘKA 1983 stan po amputacji kończyny górnej lewej  
NOWETA 1952 stan po amputacji udowej pawostronnej, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, choroba niedokrwienna serca  
NOWODWORSKA 1974 zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe obu stóp, spowodowane najprawdopodobniej schorzeniem genetycznym  
NUTKA 2007 wodogłowie, stan po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej  
OCHRONIARZ 1982 uraz kręgosłupa wraz uszkodzeniem rdzenia kręgowego na poziomie C6/C7  
OCIESA 2011 opóźniony rozwój mowy i opóźniony rozwój psychoruchowy  
ODKRYWCA 2014 postępująca wada wzroku (krótkowzroczność, niezborność), postępujące ubytki pola widzenia, neuropatia o nieznanym przebiegu  
ODYSEUSZ 2013 podejrzenie zespołu dysmorficznego  
OFELIA 1972 guz torbielowaty mózgu, niedowład połowiczy prawostronny, uszkodzenie prawego nerwu okołoruchowego   
OGINEK 2014 zespół Pradera - Willego  
OKASAN 1964 rak mózgu, niedowład połowiczy prawostronny, padaczka, afazja czuciowo-ruchowa, anemia wtórna, atonia pęcherza moczowego  
OKO 1938 zaćma i jaskra oka lewego, uraz oka prawego, nadciśnienie tętnicze, wrzody żołądka i dwunastnicy, marskość lewej nerki, cukrzyca stopnia II  
OKRUSZEK 2010 zespół Nijmegen (małogłowie, dysmorfia twarzy), brak lewej nerki, dysplazja bioder  
OKSANA 1980 białaczka  
OKTAWIA 2003 zespół downa, niedoczynność tarczycy, wada serca, opóźniony rozwój umysłowy  
OKULARY 2015 Zespół Aspergera, wada wzroku  
OLAF   białaczka  
OLDBOY 1954 stan wegetatywny po zatrzymaniu krążenia, z rozległą encefalopatią niedotleniowo - niedokrwiennym  
OLEŃKA 1991 stwardnienie rozsiane  
OLGA 1998 zespół Downa  
OLGIERD 2010 całościowe zaburzenia rozojowe ze spektrum autyzmu, opóźniony rozwój psychoruchowy, mowy i poznawczy, obniżone napięcie mięśniowe, wada postawy  
OLIWER 2004 stan po operacji krwiaka śródmózgowego, niedowład połowiczy prawostronny, afazja motoryczna  
OLIWIA 2003 postępujący zanik mózgu w wyniku zatrzymania krążenia po zachłyśnięciu się pokarmem następstwa: obrzęk mózgu, krwawienie śródmózgowe, zanik tkanki mózgowej, wodogłowie wewnetrzne, wodniaki podtwardówkowe
OLSZYNKA 1976 ostra białaczka limfoblastyczna  
OLUTEK 2010 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka  
OMILANOWSKI 1981 stwardnienie rozsiane  
OPEL 2001 artrogrypoza, lewa stopa końsko - szpotawa  
OPAL 2003 cukrzyca typu I  
OPOLANKA 1998 wrodzona obustronna zaćma obustronny niedosłuch odbiorczy
OPRYSIU 2006 zespół downa niedoczynność tarczycy, wada serca, dysfunkcja dróg moczowych, opóźniony rozwój umysłowy w stopniu umiarkowany
OPTYMISTA 1945 szpiczak mnogi  
ORGANISTA 1961 nowotwór żołądka  
ORŁOWSKA 1952 stan po przebytych udarach mózgu, afazja motoryczna, niedowład prawostronny  
ORSZULA 1952 nowotwór piersi  
ORZEŁ 2012 niepełnosprawność ruchowa, zaburzone napięcie mięśniowedziecko pod opieką neurologa, ortopedy, psychologa, logopedy  
ORZESZEK 2009 autyzm dziecięcy, stan zapalny przewodu pokarmowego, niedoczynność enzymów trawiennych  
OSADCA 1972 mięsak kości piszczelowej prawej, stan po amputacji kończyny dolnej prawej na wysokości uda  
OSIŁEK 2005 zespół Lennoxa-Gastauta, padaczka lekooporna  
OSKAR 2000 encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna, polineuropatia  
OSKI 2007 złozona wada dolnych dróg moczowych  
OSMELAK 2008 autyzm wczesnodziecięcy  
OSTAFIJCZUK 1997 autyzm, upośledzenie umysłowe, padaczka lekooporna  
OSTAPIUK 2009 zespół Downa  
OWIECZKA 2008 atopowe zapalenie skóry o ciężkim przebiegu  
OWSIANY 2010 Zespół Aspergera  
PABLITO 1948 przewlekła obturacyjna choroba płuc i przewlekłe zapalenie trzustki, niedowład kończyn dolnych  
PACHOŁEK Mateusz-2001, Fabian - 2004 Mateusz  - całościowe zaburzenie rozwojowe wynikające z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, Fabian - neuropatia ruchowo - czuciowa, zaburzenia rozwojowe  
PAJĄCZEK 1998 zespół Downa  
PAJOR 2002 torbiel lewej półkuli mózgu, dziecięce porażenie mózgowe, padaczka  
PAKUS 1980 uraz wielonarządowy w wyniku wypadku komunikacyjnego: czaszkowo-mózgowy, twarzoczaszki, kręgosłupa odcinka szyjnego, złamanie kości łokciowej lewej  
PALMIRA 1967 stwardnienie rozsiane  
PALUS 2008 globalne obniżone napiecie mięśniowe, zez, oczopląs  
PANCERNY 1991 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią niedowładu spastycznego czterokończynowego, z przewagą kończyn dolnych, zaburzenia widzenia  
PANDA 2015 autyzm dziecięcy, zaburzenia przetwarzania słuchowego  
PANDUSIA 2005 stan po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej okolicy lędźwiowej kręgosłupa założenie zastawki komorowo-otrzewnej z powodu wrodzonego wodogłowia
PANEK 2007 zespół Downa  
PANTERA 1993 dystrofia mięśniowa  
PANTOFELEK 2009 padaczka  
PAPAJ 2015 rzadka wada metabolizmu długołancuchowych kwasów tłuszczowych prowadząca do zaburzeń rozwoju psychoruchowego  
PAPILON 2004 skolioza kręgosłupa 2 - łukowa z garbem żebrowym prawostronnym, z rotacją kręgów, klatki piersiowej i miednicy (wada postawy z przykurczami)  
PAPROTKA 2007 zaburzenia w zakresie integracji sensorycznej  
PAPUŻKA 2013 artrogrypoza, liczne deformacje układu kostengo dotyczącekończyn górnych i dolnych, micrognacja, atrofia obojczyków zaburzenia w napięciu mięśniowym oraz w odruchach ssania i połykania
PAREX 1971 porażenie prądem, obrażenia spastycznego niedowładu czterokończynowego  
PARI 1976 uraz kręgosłupa na skutek wypadku  
PAROWÓZ 1953 liczne choroby przewlekłe, porażenie prawostronne, reumatoidalne zapalenie stawów, stan po 2 zawałach serca, stan po złamaniu kręgosłupa odcinka L2  
PASEK 2003 zespół Downa  
PASIKONIK 1987 powypadkowe uszkodzenia rdzenia kręgowego  
PASSAT 1997 dziecięce porażenie mózgowe, pęcherz neurogenny, łojotkowe zapalenie skóry, opóźniony rozwój umysłowy w stopniu umiarkowanym  
PASTUSZEK 2016 wcześniactwo, Zespół Pierre'a, brak małżowin usznych, wady rozwojowe dłoni i stóp  
PASZNIK 1965 choroba Huntingtona  
PATI 2001 rozległy naczyniak podniebienia i gardła  
PATISONA 2003 obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy  
PATKOWSKA 1935 stan po operacji totalnej resekcjiglajaka wielopostaciowego lewego płata potylicznego  
PATRYCJA 2006 zespół Downa  
PATRYSIEK 2007 zespół Downa  
PATUL 1991 białaczka  
PAULA 1980 rak endometrium  
PAULINKA 2000 głuchota obustronna  
PAWCIO 1970 złamanie szyjnego odcinka kręgosłupa z porażeniem czterokończynowym  
PAWEŁ 2010 autyzm dziecięcy  
PAWLUSEK 2011 zespół Downa  
PAWOLB 1969 cukrzyca typu 1 z wieloma powikłaniami, schyłkowa niewydolnosć nerek, trudne w leczeniu nadciśnienie tętnicze  
PAZDAŃSKA 2010 Zespół Pierre-Robin - rozszczep podniebienia, mała rzuchwa, opóźniony rozwój mowy czynnej  
PĄCZUŚ 2013 opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, padaczka  
PCHEŁKA 2006 arthrogrypoza  
PECIULA 1997 cukrzyca typu I  
PENELOPA 2012 cukrzyca typu I  
PEPPA 2008 obniżone napięcie mięśniowe, skolioza, małogłowie, zespół mikrodelecji subtelomerowej 6q  
PEREŁKA 1997 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
PETER BLUE 1989 niepełnosprawność ruchowa, porażenie czterokończynowe kurczowe, głuchota, problemy z mówieniem  
PETRICZ 2008 wcześniactwo, stan po cholestatycznym zapaleniu wątroby, wodogłowie pokrwotoczne, posocznica  
PIASKOWSKA 2017 ataksja, padaczka, opóźnienie rozwoju psychoruchowego  
PIASTOW 2001 obustronna głuchota czuciowo-nerwowa  
PIASECCY 2014, 2016, 2018, 2020 dystrofia męśniowa (2014, 2016, 201), trisomia 21 (2020)  
PIECHUR 1996 zespół wad wrodzonych, w tym trisomia 12p  
PIEGUSEK 2004 zespół Downa, celiakia, alergia pokarmowa, niedoczynność tarczycy  
PIEJKO 2011 autyzm dziecięcy, opóźniony rozwój psychoruchowy  
PIEKARZYK 2012 wrodzona wada centralnego układu nerwowego, padaczka lekooporna, niedowład spastyczny prawostronny, głębokie opóźnienie rozwoju psychicznego  
PIENIAK 2006 zespół Downa  
PIEPRZYK 2011 opóźniony rozwój psychoruchowy i rozwój mowy  
PIERŚCIEŃ 1997 pourazowe braki uzębienia, szparowatość w łuku dolnym, wada zgryzu, cofnięcie żuchwy  
PIERWIOSNEK 1993 stan wegetatywny po urazie czaszkowo - mózgowym (wypadek komunikacyjny - 2012 r.)  
PIERZCHALKI 1957 rak jajnika stan po chemioterapii
PIETKA 1994 zespół Downa, niedoczynność tarczycy  
PIETRUSZKA 2001 naczyniak w obrębie twarzy, gardła, podniebienia i języka stan po zabiegu usunięcia naczyniaka
PIETRZAK 2009 stan po operacji zarośnięcia dróg żółciowych, żylaki przełyki, marskość wątroby  
PIĘKNA 2012 autyzm wczesnodziecięcy, opóźniony rozwój psychoruchowy  
PIGWA 2012 zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej, opóźniony rozwój psychoruchowy, wada słuchu dużego stopnia  
PIKACZU 2019 Zespół Downa, wada słuchu  
PIKSI 2000 zespół Downa, stan po operacji wrodzonej wady serca  
PILCH 2011 choroba układu metabolicznego, zaburzenia przemiany amoinokwasów rozgałęzionych i kwasów tłuszczowych  
PILOCIK 2006 autyzm dziecięcy  
PIŁECZKA 1992 autyzm dziecięcy, niesprawność intelektualna w stopniu znaczym, schizofrenia niezróżnicowana  
PIŁKARZ 2002 niedoczynność tarczycy, silne bóle głowy  
PIMPUŚ 1996 stwardnienie rozsiane  
PINCZER 2011 zapalenie błony naczyniowej obu oczu i powikłania z tym związane, lewe oko - tylko poczucie światła, prawe oko - wielokrotnie operowane  
PINDEL 2015 cukrzyca typu I  
PINGWINEK 2007 zespół Downa  
PINIA 1966 MPD, krótkowzroczność, choroba zwyrodnieniowa kończyn dolnych  
PINOKIO 2002 złożona wada serca pod postacią atrezji tętnicy płucnej z niedorozwojem prawej komory i zastawki trójdzielnej, ubytku międzykomorowego i ubytku międzyprzedsionkowego, niedosłuch, opóźniony rozwój psychoruchowy  
PIO 2007 niedotlenienie okołoporodowe, niewydolność oddechowa alrgia na gluten
PIOTMAR 1992 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
PIOTRULA 1983 uszkodzenie kręgosłupa odcinka TH -11  
PIOTRUŚ 1991 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
PIÓRO 2009 Zespół Aspergera - całościowe zaburzenia rozwojowe mieszczące się w spektrum autyzmu  
PIŚMIENNY 1966 niedowład spastyczny prawostronny w wyniku operacji z powodu krwiaka śródmózgowego  
PITAGORAS 2000 autyzm dziecięcy  
PITERA 1966 uraz wielonarządowy, pęknięcie śledziony, złamanie kręgosłupa  
PIWONIA

Agata 2013

Zuzanna - 2011

cukrzyca t. 1  
PLEJADKA 2008 choroba trzewna, somatotropinowa niedoczynność przysadki mózgowej - niedobór wzrostu  
PLIMPLUM 1977 skręcenie lewego stau biodrowego, naderwanie pachwiny lewej  
PLISZEK 1969 stan po udarze niedokrwiennym pnia mózgu i móżdżku  
PLUSZAK 1997 dziecięce porażenie mózgowe, rekinopatia wcześniacza  
PŁACHTA 2011 zespół Giorgio - wada serca, wiotkość przepony, nadciśnienie płucne  
PŁETWA 2001 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
PŁETWONUREK 1967 stan po stłuczeniu obu płatów czolowych i lewego płata skroniowego oraz złamania łuski kości potylicznej  
PŁOMIEŃ 2006 wrodzona choroba neurologiczna  
PŁONKA 1968 uraz czaszkowo-mózgowy, niedowałd połowiczny prawostronny, padaczka pourazopwa  
PŁYWAK 2002 obustronna aplazja strzałki, stopa lewa jednopromieniowa, stopa prawa czteropromieniowa  
POCIĄG 1985 upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym  
PODKÓWKA 2009 wcześniactwo z licznymi powikłaniami, wodogłowie pokrwotoczne, stan po zabiegach kardio- i neurochirurgicznych  
PODSIADŁY 2011 poparzenia około 30% powierzchni ciała  
PODOLSKI 2019 wada genetyczna  
PODSTAWKA 2012 zaburzenia neurorozwojowe ze spektrum autyzmu  
POETKA 1960 postępujący niedowład kończyn dolnych stan po zabiegu guza kanału kręgowego
POGODNY 1992 cukrzyca typu I  
POLA 2007 cechy dysformiczne twarz, dysplazja bioder zaburzenia układu immunologiocznego
POLIGLOTKA 1962 stan po nagłym zatrzymaniu krążenia - uszkodzenie centralnego ukladu nerwowego, niedowład czterokończynowy, wrodzona wada serca, cechy afazji  
POLITECHNIK 1981 rozległe i przewlekłe uszkodzenia stawu kolanowego prawego  
POMARAŃCZA 1997 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
POMIDOR 2011 wcześniactwo z licznymi powikłaniami  
POMIMO 1995 stwardnienie rozsiane  
POMPA 1996 cukrzyca typu I  
PONY 2013 wrodzona stopa końsko-szpotawa  
POPINKA 2004 skolioza piersiowa prawostronna i piersiowo -  lędźwiowa lewostronna  
PORĘBSKA 1967 stwardnienie rozsiane  
PORTAS 1994 zespół Downa  
POSMAR 2008 zaburzenia rozwoju psychoruchowego, padaczka objawowa, nadwzroczność  
POSZUKIWACZ 1989 stan po wypadku komunikacyjnym, rozległy uraz aksonalny mózgu, ciężki uraz wielonarządowy  
POSZWA 1996 konieczność zastosowania bioprotezy lewego przedramienia  
POŚLEDNIK 1985 niedowład wiotki mięśni kończyn  
POWSZEK 1986 stan po ciężkim wypadku komunikacyjnym, uraz wielonarządowy  
POZIOMKA 2004 zespół Downa  
POZYTYWKA 1993 MPD, autyzm, padaczka  
POŻAR 2008 stan po głębokich oparzeniach ciała 2. i 3. stopnia w okolicy ciemienia czołowego  
PRACUŚ 1984 przewlekłe schorzenia narządu ruchu, poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego  
PRADEREK 2010 zespół Pradera-Willego (choroba genetyczna)  
PRALINEK 2011 zespół Downa, wada serca, niedoczynność tarczycy, stan po operacji niedrożności przewodu pokarmowego  
PREJSIK 2005 naczyniak tętniczo-żylny, dziecięce porażenie mózgowe  
PREZESIK 2018 opóźnienie psychoruchowe, wiotkość uogóniona  
PRIMUS 1983 powypadkowe uszkodzenie kręgosłupa, niedowład kończyn dolnych  
PRINCESSA 2009 zespół Downa  
PROCA 2003 zespół Downa, padaczka lekooporna  
PROCHOWNIK 2007 obustronny niedosłuch w wyniku nawracającego wysiękowego zapalenia uszu środkowych i hipoglikemią, mózgowe porażenie dziecięce w stopniu lekkim  
PROFESOR 1988 uraz wielonarządowy w wyniku wypadku komunikacyjnego (wiele złamań i obrażeń, uraz czaszkwo mózgowy  

PROGRAMISTA

 

2007 (SZYMON)

1982 (MAŁGORZATA)

SZYMON - dziecięce porażenie mózgowe, przykurcz podkolanowy prawostronny, prawa stopa końsko-szpotawa

MAŁGORZATA - niewydolnosć nerek, niewydolność serca, niedoczynność tarczycy

 
PROMETEUSZ 2013 zaćma wrodzona obu oczu, stan po kilku operacjach  
PRYMULKA 2013 skrajna niewydolność nerek na podłożu hipoplazji obustronnej nerek  
PRZEMEK 1985 stan po wypadku - uszkodzenie rdzenia kręgowego, porażenie kończyn  
PRZEMO 1982 porażenie czterokończynowe spastyczne po przebytej neuroinfekcji (zapalenie mózgu)  
PRZEPIÓRKA 1977 ostra białaczka limfoblastyczna  
PRZEWORNO 1978 kurczowe porażenie czterokończynowe w następstwie mózgowego porażenia dziecięcego, pogorszenie ostrości wzroku  
PRZYBYŁOWSKA 1999 wada wrodzona centralnego układu nerwowego, przepuklina oponowo-rdzeniowa  
PRZYJACIÓŁKA 2014 dziecięce porażenie mózgowe, stan po krwotoku mózgowym  
PRZYTULANKA 2011 zespół Downa  
PSZCZÓŁKA 1983 powypadkowe złamanie kręgosłupa  
PTASZEK 2008 rozszczep wargi i podniebienia twardego, naczyniak jamisty na nosie  
PTYSIU 2008 wcześniactwo z licznymi powikłaniami  
PUBEK 1997 wodogłowie wewnętrzne, głęboki niedosłuch czuciowo-nerwowy  
PUBLICEWICZ 1956 stwardnienie rozsiane  
PUCHATEK 2001 autyzm wczesnodziecięcy  
PUCZKOWSKI 2016 wcześniactwo z licznymi powikłaniami  
PUDZIAN 1997 młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (postać wielostawowa)  
PUFI 1999 cukrzyca typu I  
PUMECZKA 2005 wrodzony przerost kory nadnerczy  
PURSKA 1942 ziarnica złośliwa typu NS II  
PUSIO 1989 porażenie spastyczne czterokończynowe  
PUSTELNIK 2007 dysplazja korowa prawej półkuli mózgu, padaczka lekooporna  
PUSZEK 2002 zespół Downa  
PUZLE 2004 stan po operacji rozszczepu podniebienia  
PYREK 2020 obustronny rozszczep wari i podniebienia  
PYSIA 2017 opóźnienie rozw. psychomotorycznego, obniżone napięcie mieśniowe  
RABARBAR 2003 wada genetyczna - trisomia 12p, opóźnienie rozwoju psychoruchowego w stopniu umiarkowanym niedoczynność tarczycy 
RABAT 1961 stan po udarze mózgu, niedowład połowiczy lewostronny  
RACZEK 1998 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
RADEK 2003 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
RADOSNA 1987 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
RADOSZEK 1992 dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a  
RADOŚĆ ŻYCIA 1969 stwardnienie rozsiane  
RADWAS 2002 autyzm dziecięcy, niepełnosprawność ruchowa pod postacią skoliozy odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa  
RAFAŁ 1979 powypadkowy uraz wielonarządowy, złamanie kręgosłupa  
RAFIKI 1196 autyzm atypowy, padaczka ogniskowa lekooporna  
RAFLES 1979 zespół Downa  
RAMBO 2018 Zespół Downa  
RAMZES 2000 Zespół Downa  
RANOSZ 2019 obustronne upośledzenie słuchu czuciowo-nerwowe  
RASTAFA 1993 dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a  
RATAJ 2004 stan po operacji naczyniaka na twarzy  
RATOWNIK 1958 stan po pęknięciu tętniaka, niedowład połowiczy lewostronny  
RAWA 1964 wieloogniskowa neuropatia ruchowa  
REDUTA 1956 sporadyczny zespół móżdżkowy  
REKSIO 2006 zaburzenia rozwoju o charakterze autystycznym  
RELÓWKA 1965 toczeń rumieniowaty układowy, zespół antyfosfolipidowy wtórny, zwyrodnienie kręgosłupa, stan po amputacji uda lewego  
REMIGIUSZ 1990 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
RENATA 1977 białaczka szpikowa, padaczka lekooporna  
RENIFER 2018 brak przedramienia i dłoni lewej  
RENJAR 1964 stan po amputacji prawej kończyny górnej (na skutek wielopoziomowego zmiażdżenia przedramienia prawego)  
RINO 2010 zespół Downa  
RITA 2007 wcześniacze powikłania poporodowe, niedotlenienie, wylew dokomorowy  
ROBACZEK 1989 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią spastyczną czterokończynową, padaczka lekooporna, głęboko upośledzony rozwój umysłowy  
ROBERT 2002 stan po urazie wielonarządowym (2013 r.), w tym czaszki, złamaniu obu kości udowych i obu przedramion  
ROBOCIK 2002 nawracająca infekcja górnych i dolnych dróg oddechowych  
RODODENDRON 1940 nadciśnienie tętnicze, Tachykardia, choroba zwyrodnieniowa stawów, dyskopatia szyjna i lędźwiowo-krzyżowa, niedoczynność tarczycy  
RODZYNEK 2009 naczyniak krwionośnego oczodołu lewego  
ROLF 2006 zespół Downa  
ROLIŃSKI

Marcel - 2013

Grzegorz - 1984

autyzm dziecięcy (Marcel), uraz rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym z niedowładem czterokończynowym (Grzegorz)  
ROLNIK 1980 rozległe krwotoczne stłuczenie płatów czołowych mózgu wskutek urazu głowy  
ROMINKIEWICZ 2007 ciężka postać młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, osteoporoza posterydowa kręgosłupa, śródmiąższowe zapaenie płuc, polineuropatia aksonalna  
ROMUALD 1946 rak nerki prawej  
ROMULUS 1959 miażdżyca zarostowa kończyn, stan po amputacji obu nóg na wysokości uda  
ROMWAT 1981 czerniak skóry, stan po amputacji kończyny dolnej na wysokości podudzia  
RONALDO 2006 cukrzyca nr 1  
ROSIAK 1952 stan po ciężkim urazie czaszkowo - mózgowymn  
ROSZAK 2013 mózgowe porażenie dziecięce, niedowład spastyczny prawostronny  
ROSSELA 1974 padaczka ogniskowa, encefalopatia  
ROTTERDAM 1968l lewostronne porażenie połowicze  
ROWER 1955 stwardnienie zanikowe boczne, przewlekła niewydolność oddechowa, Zespół Hashimoto w stadium niedoczynności tarczycy  
ROXANA 1995 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
RÓWNANEK 1968 choroba neuronu ruchowego, przewlekła niewydolność oddechowa, cukrzyca t.2, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca  
RÓŻYCZKA 2020 opóźnienie rozwoju psychoruchowego, wada serca  
RUBIN 1999 niedowład wiotki kończyn dolnych  
RUDNA 2002 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
RUDZIELEC 2012 wcześniactwo z wieloma powikłaniami okołoporodowymi, opóźniony rozwój psychoruchowy  
RUMCAJS 2016 wcześniactwo z licznymi powikłaniami  
RUMIANEK 1975 mózgowe porażenie dziecięce, padaczka lekooporna, obustronny zanik nerwów wzrokowych, wada zgryzu, astma oskrzelowa  
RUSOŁ 1975 stwardniające zapalenie mózgu, kurczowe porażenie czterokończynowe  
RYBITWA 1990 rdzeniowy zanik mięśni  
RYBKA 2004 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
RYCERZ 2010 autyzm dzeicięcy  
RYGIEL 1980 guz komory czwartej mózgu o charakterze gwiaździaka, pooperacyjny zespół móżdżkowy  
RYSIOWA 1988 ostra białaczka szpikowa  
RYSZDYN 1964 zespół Arnolda-Chiari, cukrzyca insulinozależna  
RYŚNAWRAT 2012 zespół Downa  
RZĄDKOWSKA 1984 cukrzyca typu 1, retinopatia cukrzycowa  
RZECZKA 1965 stwardnienie rozsiane  
RZEŹNICZAK 1963 zespół móżdżkowy  
SABCIA 1949 stan po amputacji obu kończyn dolnych na wysokości uda (krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych w następstwie miażdżycy tętnic)  
SABINIUSZ 1950 stan po operacji krwiaka śródmózgowego lewej półkuli mózgu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca  
SABINKA 1955 stwardnienie rozsiane  
SACIUK 2010 choroba genetyczna (brak chromosomu 22) - opóźniony rozwój psychoruchowy i mowy, dysfunkcje narządu ruchu  
SADOWSKI 1984 tracheobronchomegalia z workowatym wrodzonym rozstrzeniem oskrzeli  
SAGANOWSKI 1955 stan po uszkodzeniu Centralnego Układu Nerwowego  
SAKARI 2009 przerost migdałka gardłowego w stopniu średnim, podśluzówkowy rozszczep podniebienia w stopniu lekkim, przerośnięcie języka, niedrożność trąbki słuchowej Eustachiusza po stronie prawej  
SAMOCHODZIK 2005 cukrzyca typu I  
SANECZKARZ 1982 uraz kręgosłupa, uszkodzenie rdzenia kręgowego  
SARA 2009 stan po założeniu zastawki komorowo otrzewnowej z powodu wodogłowia pokrwotocznego  
SARENKA 2011 zespół Downa  
SASANKA 2002 małogłowie, padaczka  
SASETKA 2016 autyzm dziecięcy, opoźniony rozwój psychoruchowy  
SATURN 1993 cukrzyca insulinozależna  
SAWANNA 1972 pęcherzyca paraneoplastyczna, powikłanie po leczeniu czerniaka  
SEBA 1993 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
SEBASTIAN 1997 zanik mięśni  
SECESJA 1975 przewlekła niewydolnośc nerki przeszczepionej, nadciśnienie tętnicze, endometrioza, astma oskrzelowa  
SECKEL 1977              1990 zespół Seckela (obie)  
SELASZUK 1984 stwardnienie rozsiane  
SELECT 2010 zespół Downa  
SENDYKA 2002 rdzeniowy zanik mięśni  
SERAFINA 1962 stwardnienie rozsiane, zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych, niedoczynność tarczycy, Cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze  
SERDUSZKO 2013 wcześniactwo z licznymi powikłaniami, padaczka, opóźniony rozwój psychomotoryczny, obserwacja w kierunku dziecięcego  porażenia mózgowego  
SERGIUSZ 2010 Zespół Downa, wrodzona wada serca, niedoczynność tarczycy  
SERWY 1957 stan po amputacji w połowie długości podudzia lewego  
SESKOWICZ 2008 opóźnienie etapów rozwojowych, zaburzenie funkcji motorycznych  
SEWERYN JADWIGA 1994             1994 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
SFINKS 2002 jadłowstręt psychiczny  
SHOGUN 1991 stwardnienie rozsiane  
SIATKA 1982 Mózgowe porazenie dziecięce (niedowład czterokończynowy), zaburzenia mowy  
SIDOROWICZ 2005 stan po operacji wrodzonej wady serca oraz wady układu jelitowego  
SIEJKA 2008 ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca  
SIELAWA 1983 wymaga profilaktycznej gastrectomi  
SIENKIEWICZ 1997 mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe, pęcherz neurogenny  
SIERAKOWSKA 1988 stwardnienie rozsiane  
SIEWIERSKI 2014 Zespół Downa  
SIKLIS 2008 autyzm wczesnodziecięcy, stopy płasko-koślawe  
SIŁA 1987 choroba demielinizacyjna Centralnego Układu Nerwowego  
SIMBA 1996 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
SIOSTRY 1997 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
SITARZ 1972 uraz wielonarządowy, m. in. kręgosłupa w wyniku wypadku komunikacyjnego  
SIWEK 1985 skrajna niewydolność nerek IV stopnia, zespół nerczycowy, stan po leczeniu chirurgicznym z powodu nerwiakowłókniaka aortalnego, nadciśnienie tętnicze oporne na farmakologię  
SKAFANDER 1988 stwardnienie rozsiane  
SKAKANKA 2012 cukrzyca typu I  
SKALAR 1979 uraz wielonarządowy w wyniku wypadku komunikacyjnego, porażenie kończyn dolnych w następstwie uszkodzenia kręgosłupa odcinka Th 12 - L1  
SKAŁA 2010 autyzm  
SKARB 2019 zespół krótkiego jelita, wada układu moczowego  
SKAWINA 1974 glejak wielopostaciowy prawego płata potylicznego, oparacja w 2017 r.  
SKĄPSCY 1990              1995     zespół Laurence-Moon-Biedla, postępujący proces zanikuy wzroku (obaj)  
SKIBUŚ 2004 przepuklina oponowo-rdzeniowa, wodogłowie, p;orażenie wiotkie kończyn dolnych  
SKOBEL 1979 powypadkowe złam,anie kregosłupa  
SKONIECZNY 2010 Zespół Downa, wada serca - ADS II, niedoczynność tarczycy, białaczka szpikowa  
SKORPION 1987 stwardnienie rozsiane  
SKOWRONEK 1985 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
SKRZAT 2001 zespół Williamsa  
SKRZYP 1989 uraz kręgosłupa, złamanie trzonu kręgu C-6  
SKRZYPACZ 2009 stan po zabiegu operacyjnym z powodu wrodzonej zaćmy obu oczu  
SKRUCZ 1962 stwardnienie rozsiane  
SKURIAT 1980 czterokrotnie operowana z powodu guza w lewym kącie mostowo - móżdżkowym, głuchota po stronie lewej oraz głęboki niedosłuch pos tronie prawej, ograniczony kontakt słowny, porosza sie za pomocą wózka inwalidzkiego  
SKWAREK 1987 cukrzyca typu I  
SŁAWEK 1979 obrażenia powypadkowe - amputacja obu kończyn dolnych  
SŁAWĘCKA 1957 stwardnienie rozsiane  
SŁODZINKA 2004 dziecięce porażenie mózgowe   
SŁOMA 1983 stan po wypadku komunikacyjnym, uraz wielonarządowy, uraz kręgosłupa  
SŁOMIAN 2010 zespół downa  
SŁONECZKO 2003 wrodzony opóźniony rozwój psychoruchowy, hipoplazja ciała modzelowatego  
SŁUPIANEK 1958 stan po operacji krwiaka podtwardówkowego, niedowład spastyczny kończyń dolnych i lewej kończyny górnej  
SMERF 1977 schyłkowa niewydolność nerek  
SMIGOL 2005 wcześniacze powikłania okołoporodowe, małogłowie, dziecięce porażenie mózgowe  
SMOCZEK

Krystian - 2009

Jakub - 2012

Krystian - całościowe zaburzenia rozwojowe pod postacią Zespołu Aspergera, Jakub - autyzm dziecięcy  
SNELA 2003 wrodzona łamliwość kości, skrzywienie boczne kręgosłupa, zespół Shwachmana - Diamonda, wrodzona lipomatoza trzustki, refluks żołądkowo - przełykowy, zespół Aspergera  
SOBONIAK 2005 mózgowe porażenie dziecięce, spastyczny niedowład czterokończynowy  
SOCHA 2012 wada genetyczna (delecja chromosomu 6 q 15q16.1 oraz inwersja chromosomu 10 p15.1 q23.2), autyzm zaburzenia odporności
SOCJOLOG 1985 cukrzyca typu I  
SOKÓŁ 2000 zespół Downa  
SOLANGE 2010 dysplazja metatropiczna  
SOSENKA 1993 wielonarządowy uraz czaszkowo-mózgowy  
SOWICZ 1989 urazowe uszkodzenie mózgu (w wyniku wypadku drogowego), rozległe nieprawidłowe funkcjonowanie kory  
SÓWKA 1983 stwardnienie rozsiane  
SPIDER 2000 wodogłowie wewnętrzne, przep[uklina oponowo-rdzeniowa okolicy lędźwiowej  
SPINECZKA 1999 opóźniony rozwój psychomotoryczny, padaczka  
SPORTOWIEC 2009 hamartoma - guz o charakterze nienowotworowym  
SPRAWNOŚĆ 1979 stan po zabiegu przeszczepu szpiku kostnego zwyrodnienioe sznurów bocznych rdzenia kręgowego
SPRĘŻYNKA 2018 autyzm dziecięcy  
SPROKET 1970 niedowład lpołowiczny lewostronnystan po usunietym  krwiaku śródmózgowym, malformacja tętniczo-żylna, padaczka, przepuklina pachwinowa lewostronna  
SPRYCIULA 2015 stan po dwóch udarach krwotocznych w przebiegu malformacji naczyniowej, niedowład połowiczy prawostronny, afazja motoryczna, zez rozbierzny oka lewego  
SREBERKO 2008 niedorozwój ciała madzelowatego, cechy dysformiczne twarzy  
SROCZKA 1995 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka ogniskowa  
STACHOWSKA 1979 ostra białaczka limfoblastyczna B-common PH(-)  
STACYJKOWO 2013 autyzm dziecięcy, opóźniony rozwój psychoruchowy  
STADALA 1961 wiotki niedowład kończyn dolnych  
STANDIO 2009 dystrofia mięśniowa Ducheanne'a/Beckera  
STANEK 2014 opóźniony rozwój psychoruchowy  
STANISZEWSKI 2008 obniżone napięcie mięśniowe, wada postawy  
STANJUN 1952 CRS oka prawego  
STARCZEWSKA 2012 lewostronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy w stopniu głebokim, obniżone napięcie mięśniowe w osi głowa - tułów  
STAŚ 1997 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
STAWIREJ 1963 stwardnienie rozsiane  
STAWSKI 1953 stan po amputacji udowej lewostronnej, miażdżyca, cukrzyca t. 2  
STEC 1996 uraz powypadkowy, uszkodzenie nogi  
STEFAN 1982 lekooporna padaczka ogniskowa ZMIANY GUZOWATE W PRAWYM PŁACIE CZOŁOWYM
STEJSI 1974 stan po operacji kręgosłupa, dokuczliwe bóle kręgosłupa odcinka lędźwiowego  
STELLA 2019 genetyczny zespół wad wrodzonych  
STOKROTKA 2004 dziecięce porażenie mózgowe, upśledzenie umysłowe  
STOPKA 1987 cukrzyca typu I, choroba Gravesa-Basedowa  
STORCZYK 1992 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
STRAUBE 2011 wcześniacze powikłania okołoporodowe, stan po zabiegu operacyjnym wady wzroku, iplantacja zastawki komorowo-otrzewnowej  
STRAŻAK 1965 stan po urazie czaszkowo-mózgowym  
STROJEK 1997 zespół dysmorficzny, zaburzenia rozwojowe  
STRUZICZKA 2014 wcześniactwo z niską masą urodzeniową, wrodzona wada serca - blok przedsionkowo-komorowy  
STRZAŁKA 2011 wrodzone wady rozwojowe układu kostno - szkieletowego - całkowity rozszczep wargi i podniebienia, stopy końsko-szpotawe, liczne palcozrosty  
STRZELEC 1976 obrzęk mózgu, stłuczenie tkanki mózgowej, złamanie strzałki, uraz stawu wypadek komunikacyjny
STUDNIA 1975 zanik korowy obu półkul móżdżku i robaka  
STYCZEŃ 1997 dysfunkcja wielonarządowa, opóźniony rozwój umysłowy, stan po operacji z powodu wrodzonej wady serca, wada wymowy  
SUCHAŃSKI 1972 stan po zabiegu neurochirurgicznym - usunięcia ostrego krwiaka podtwardówkowego  
SUCHAREK 1998 zespół wad wrodzonych, małogłowie, wiotkość, nieprawidłowy układ kostny  
SUKIENNIK 2015 padaczka lekooporna, opóźniony rozwój psychoruchowy, zaburzenia ruchu i postawy  
SULI 1985 powypadkowy uraz mózgu, niedowład spastyczny czterokończynowy  
SUZI 2007 zespół Downa  
SYCÓW 1958 znaczna niepełnosprawność ruchowa w przebiegu choroby Parkinsona  
SYKULSKA 1977 pęcherz neurogenny, neuralagia postherpetyczna, nietolerancja histaminy, zespół bolesnej miednicy i zmiany zwyrodnieniowe siatkówki z cechami niedokrwienia, astma oskrzelowa, przewlekłe stany zapalne żołądka, gardła i krtani, borelioza  
SYLWESTER 2006 stan po zatrzymaniu krążenia wskutek podtopienia, pastyczne porażenie czterokończynowe, padaczka  
SYLWIA 1959 stwardnienie rozsiane  
SYMIL 1998 dziecięce porażenie mózgowe z zaburzeniami  
SYNEK 1997 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
SYNOWSKI 1997 Zespół Downa  
SYPNIAK

1995

1970

ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, niedowład kończym

stan po operacji guza głowy trzustki

 
SYRENKA 2006 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
SYRINGOMIELIA 1947 niedowład czterokończynowy w przebiegu mielopatii i siringomielii na poziomie C3-C6  
SZABLEWSKI 2013 powikłania okołoporodowe: zapalenie płuc, niewydolność oddechowa; choroba metaboliczna - zespół LCHAD - wrodzony zespół zaburzeń utlenowania kwasów tłuszczowych - nieuleczalna choroba prowadzaca do niedowracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym  
SZABŁOWSKA 1971 stan po udarze lewej półkuli mózgu  
SZAFIR 2006 autyzm, opóźnienie mowy typu afatycznego  
SZAFRAŃSKI 2008 choroba Leśniowskiego-Crohna  
SZAŁA 2006 dysformiczne cechy twarzoczaszki, stan po zabiegu rozszczepu podniebienia  
SZANSA 1975 stwardnienie rozsiane  
SZAREK 1983 ataksja rdzeniowo - móżdżkowa, niedowład czterokończynowy i zaburzenia równowagi  
SZARKOWICZ 2014 opóźniony rozwój psychoruchowy na tle genetycznym, niedosłuch, nadwzroczność, astygmatyzm krótkowzroczny obu oczu  
SZAROTKA 2004 dziecięce porażenie mózgowe, wzmożone napięcie mięśniowe  
SZARPAK 2010 encefalopatia nieditlenieniowo-niedokrwienna, uszkodzenie CUN  
SZASIA 1993 zespół Downa, wada serca, upośledzenie słuchu  
SZCZEPANEK 2011 zespół Downa  
SZCZEPEK   białaczka  
SZCZERBATEK 2014 afazja motoryczna, zaburzenia rozwoju mowy  
SZCZĘŚLIWIEC 1985 uraz czaszkowo-mózgowy powypadkowy  
SZCZUREK 2017 autyzm, afazja ruchowa (brak mowy czynnej)  
SZCZYPIOR 2011 Zespół Aspergera  
SZEWCZYK 2009 wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa, spowodowane wrodzoną wadą rozwojową kości, cechy dysmorficzne, obustronny niedosłuch czuciowo - nerwowy  
SZKRAB 2001 zespół Angelmana, padaczka  
SZMARAGD 2002 aganezja ciała modzelowatego, zaburzenia napadowe  
SZMITA 1980 chłoniak Hodgkina - postać pierwotnie oporna, stan po chemioterapii, wznowa po autoprzeszczepie szpiku  
SZPAK 1946 chłoniak limfoplazmocytowy  
SZPONAR 1996 Zespół Downa  
SZPRYNGIEL 1950 poliradikuloneuropatia czuciowo-ruchowa, miastenia, cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze  
SZTABKA 1998 arthrogrypoza, stan po operacji wady wrodzonej stóp  
SZTANDAR 1968 rak płuc  
SZTOPEK 1968 stan po złamaniu kręgosłupa odcinka piersiowego TH5, TH6, porażenie kończyn dolnych  
SZTRAMSKA 2009 encefalopatia, opóźniony rozwój psychoruchowy  
SZUKALSKI 1981 stan po wypadku komunikacyjnym, uraz wielonarządowy, złanie kręgosłupa, uszkodzenie rdzenia kręgowego, porażenie czterokończynwe  
SZUMAŁA 1976 stwardnienie rozsiane  
SZUN 2005 wielomiejscowa malformacja żylna głowy i szyi oraz gardła i jamy ustnej stan po zabiegu operacyjnym
SZWAGIER 1979 stan śpiączki po wielonarządowych rozległych urazach, w tym uszkodzeniu mózgu (na skutek wypadku przy pracy)  
SZYBOWIEC 1990 limfadenopatia śródpiersia i nadobojczyka lewego  
SZYKAS 1987 stan po amputacji kończyny lewej dolnej, liczne obrażenia  
SZYMCZYKIEWICZ 2002 dziecięce porażenie mózgowe  
SZYMEK 1999 cukrzyca typu I  
SZYMWRÓB 2010 wodogłowie i przepuklina oponowo-rdzeniowa  
SZYSZECZKA 2007 zespół Aspengera, całościowe zaburzenia rozwojowe  
ŚLICZNOTKA 2009 rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem oraz pęcherzem neurogennym, wrodzone zniekształcenie kończyn dolnych  
ŚLIWECZKA 1987 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka   
ŚLUSARCZYK 1976 przewlekłe schorzenie neurologiczne  
ŚMIESZEK 1992 mózgowe porażenie dziecięce z niedowładem spastycznym czterokończynowym z przewagą strony lewej  
ŚNIEŻEK 2014 autyzm  
ŚNIEŻYNKA 2002 rdzeniowy zanik mięśni  
ŚPIOSZEK 2010 zespół Downa, niedoczynność tarczycy  
ŚREDZIANIN 1963 stan po urazie czaszkowo-mózgowym  
ŚWIAT ANDZI 2007 autyzm dziecięcy  
ŚWIATEŁKO 2005 powikłania okołoporodowe, zespół Downa  
ŚWIĄTKO 1996 autyzm wczesnodziecięcy, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym z zaburzeniami zachowania  
ŚWIDEREK 1983 ostre zaburzenia odżywiania  
TABALUGA 2017 wrodzony brak gałki ocznej lewej, zakwalifikowany do zabiegu wszczepu do oczodołu implantu samorozprężającego  
TABLECIK 2002 Zespół Downa, niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto  
TADEUSZ 1982 stan po amputacji kończyn dolnych: prawa - na poziomie podudzia, lewa - na poziomie uda (wypadek komunikacyjny)  
TALAR 1975 ostra białaczka promielocytowa  
TALCIA 1989 niedowład czterokończynowy po przebytej leminektomii z powodu guza śródrdzeniowego  
TALIZMAN 1963 stwardnienie rozsiane  
TANCERZ 1986 uraz wielonarządowy czaszkowo-mózgowy  
TANIEC 1994 stan po okołoporodowym niedotlenieniu mózgu, porażenie czterokończynowe  
TATUSIOWA 2021 Zespół Downa  
TEDDY 1992 cukrzyca typu I  
TEKIELA 2005 dziecięcy autyzm  
TELATYŃSKI 1966 stan po amutacji kończyny dolnej prawej  
TELETUBIŚ 2001 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka  
TELEWIZOREK 2017 dystrofia mięśniowa  
TENCZA 2010 padaczka  
TEODOR 2015 Zespół Downa, niedoczynność tarczycy, wnętrostwo, refluks, osłabione napięcie mięśniowe, obniżona odporność  
TEPEREK 1969 stan po usunięciu gałki ocznej z powodu nowtworu  
TERAPEUTKA 1955 ostra zatorowość płucna, udar niedokrwienny mózgu, niedowład lewostronny, stan po alloplastyce lewego stawu biodrowego  
TERKA 1968 choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, cukrzyca, stan po amputacji udowej lewostronnej  
TĘCZA 1976 stwardnienie rozsiane  
TINA 1989 guz mózgu  
TKACZYK 2008 zespół Downa  
TLEN 1946 przewlekła niewydolność oddechowa, otyłość olbrzymia, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze  
TOBIASZ 1973 cukrzyca typu I  
TOLA 2015 Zespół Downa, zaburzona koordynacja ruchowa i obniżone napięcie mięśniowe, stan po korekcie wady serca  
TOMALA 2004 rozszczep kręgosłupa z wodogłowiem  
TOMCZAK 1968 postępująca dystrofia mięśniowa pod postacią obręczowo-kończynową typu Beckera, niedowład wiotki czterokończynowy objawowy z dysfunkcją chodu  
TOMEK 2004 małogłowie, wadea rozwojowa mózgowia  
TOMKOWIACZEK 2014 małogłowie, stan po leczeniu operacyjnym z powodu wrodzonej przepukliny oponowo-rdzeniowej odcinka krzyżowego kręgosłupa, opóźniony rozwój  
TOMNAT 2004 stan po urazie wielonarządowym, uszkodzenie kręgosłupa i rdzenia  
TOPAZ 1980 stwardnienie rozsiane  
TOPCIA 1980 stwardnienie rozsiane  
TOPODLEŚ 1987 niedowład kończyn dolnych i uszkodzenie splotu ramiennego lewego w wyniku urazu wielonarządowego, w tym urazu czaszkowo-mózgowego i złamania kręgosłupa odcinka Th10 i Th11 (wypadek komunikacyjny)  
TOPOŁA 2008 autyzm dziecięcy, całościowe zaburzenia rozwoju  
TORCIA 2009 opóźniony rozwój psychoruchowy, padaczka  
TORPEDA 2014 Zespół Downa, wrodzona wada serca, obniżone napięcie mięśniowe, obserwacja w kierunku niedoczynności tarczycy  
TOSIA 2013 wcześniactwo, rozszczep podniebienia miękkiego i twardego, znaczny ubytek słuchu  
TRAKTOR 2007 opóźniony rozwój psychoruchowy  
TRAWIŃSKI 2011 jałowa martwica lewego stawu biodrowego, porusza się na wózku inwalidzkim  
TRĄBKA 1968 polineuropatia czuciowo-ruchowa, cukrzyca typu II  
TREBRON 1992 uraz wielonarządowy w tym liczne złamania, m. in. miednicy i podudzi, uszkodzenie kręgosłupa Th 8,9, L1 z poprzecznym uszkodzeniem stożka rdzenia kręgowego i porażeniem kręgosłupa  
TROJACZEK 2013 wcześniactwo z licznymi powikłaniami, m. in. wodogłowiem pokrwotocznym, niedokrwistością wcześniaków i encefalopatią niedotleniowo-niedokrwienną; obniżone napięcie mięśniowe, zez, opóźniony rozwój psychoruchowy  
TROJANOWSKI 1984 stan po amputacji podudzia lewego  
TROPI 1974 białaczka limfobiastyczna stan po transplantacji wątroby
TROPICIEL 1985 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
TROSKA 2001 zespół Reckling-Hausena, epilepsja  
TRUDZIK 2012 autyzm dziecięcy  
TRUPKIEWICZ 2012 wcześniactwo ze złożoną wadą układu moczowego, stan po operacji polegającej na wyłonieniu przetok moczowodowych  
TRUSKAWECZKA 2006 niedowład wiotki kończyn dolnych, przepuklina oponowo-rdzeniowa okolicy krzyżowo-lędźwiowej  
TRZCIŃSKA 1998 uraz mózgowo - czaszkowy i złamania kości miednicy, kręgów C2, C6, C7 i twarzoczaszki (upadek z wysokości)  
TRZEŚNIOWSKA 2004 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią czterokończynową spastyczną, padaczka lekooporna, stan po operacji z powodu patologicznego zwichnięcia lewego stawu biodrowego, dziewczynka nie mówi, nie chodzi i nie siedzi samodzielnie  
TRZYNASTKA 2017 stan po wodogłowiu pokrwotocznym i leczeniu operacyjnym wodogłowia, słabe widzenie, opóźnienia w rozwoju  
TUJA 1974 stwardnienie rozsiane  
TULIPAN 2010 zespół Downa  
TULIŚ 2008 wady wrodzone kończyn dolnych, obustronna dysplazja bioder  
TUMIDAJEWICZ 1993 cukrzyca typu I  
TUPTUŚ 1999 autyzm dziecięcy  
TURKUS 1944 porażenie czterokończynowe, przewlekła niewydolnosc oddechowa, niedoczycznność tarczycy, spondyloza kręgosłupa odcinka szyjnego i lędźwiowego  
TURNO 2003 kostnomięsak kości udowej prawej, podejrzenie przerzutów do płuc  
TUSIA 1995 dziecięce porażenie mózgowe  
TWARDOWSKI 1984 stan po przebytej w dzieciństwie chorobie nowotworowej - skolioza znacznego stopnia, zwyrodnienia wielostawowe, zniekształcenia miednicy i kończyn, spastyczne przykurcze  
TWARZ 1980 stan po urazie twarzoczaszki i przeszczepie twarzy  
TWOREK 1954 stwardnienie rozsiane  
TYBET 2005 wcześniactwo z licznymi powikłaniami, wodogłowie pokrwotoczne, poważna wada narządu wzroku  
TYBIŃSKA 1970 niedowałd kończyn górnych i porażenie kończyn dolnych w wyniku poważnego urazu czaszkowo-mózgowego z krwiakiem podtwardówkowym i rozległym stłuczeniem mózgu (wypadek komunikacyjny w 1987 roku)  
TYGRYSEK 2008 wrodzony niedorozwój małżowin usznych, zarośnięcie przewodów słuchowych  
TYMON 2008 wynicowanie pęcherza moczowego  
TYMOTEUSZ 2010 opóźniony rozwój psychoruchowy stan po wylewach dokomorowych
TYNECZKA 2007 zespół Downa  
TYTUS 2016 autyzm, niepełnosprawność ruchowa  
UCIECHA 2001 zaburzenia rozwojowe ze spektrum autyzmu  
UFNOŚĆ 2011 autyzm z całościowymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, padaczka, małogłowie  
UKOCHANY 2020 wada rozwojowa mózgu, padaczka lekooporna  
ULA 2003 opóźnienie rozwoju psychoruchowego, epilepsja  
UPARCIUCH 1997 stan po zabiegu operacyjnym z powodu guza śródmózgowia, zespół bólowy głowy, zaburzenia koncentracji, pamięci  
URBAŃCZYK 1976 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka lekooporna, znacznie opóźniony rozwój umysłowy  
UROCZYSKO 1976 stwardnienie rozsiane  
URWISEK 1999 zespół Downa, wada serca  
USŁYSZEĆ 1997 ubytek słuchu, przewlekłe zapalenie ucha środkowego prawego, kilkakrotnie operowana z powodu perlaka  
USZATEK 1996 zespół Downa  
UŚMIECH 2002 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
VIDEOCOP 1972 stwardnienie rozsiane  
WACEK 2001 dziecięce porażenie mózgowe   
WAGNER 2012 wcześniak z powikłaniami, dysplazja oskrzelowo-płucna  
WAGONIK 2011 autyzm dziecięcy  
WAKULSKI 2020 Zespół Downa  
WALCZAK 1964 niedowład lewostronny w wyniku urazu czaszkowo-mózgowego, stan po operacji usunięcia ostrego krwiaka podtwardówkowego znad prawej półkuli mózgu oraz odbarczenia kostno-twardówkowego  
WALDEMAR 1959 nowotwór złośliwy nerki z rozsiewem do płuc  
WALECZNY 2020 zespół określonych wad wrodzonych  
WANDA 1947 cukrzyca insulinozależna stan po wysokich amputacjach kopńczyn donych
WARKOCZYK 2016 Zespół Downa, wada serca, niedoczynność tarczycy, opóźniony rozwój psychomotoryczny  
WASIOŁEK 1997 autyzm wczesnodziecięcy, padaczka, dziecięce porażenie mózgowe, skolioza nerwowo-mięśniowa, opóźniony rozwój psychofizyczny  
WASITA 2014 porażenie dziecięce, małogłowie, padaczka, opóźniony rozwój psychoruchowy  
WASIUKIEWICZ 1982 stwardnienie rozsiane  
WASU 2003 zespół Downa, niedoczynność tarczycy  
WAWRZYNIAK 2002 Zespół Downa, opóźniony rozwój mowy  
WAŻKA 2011 autyzm dziecięcy  
WAŻNIAK 2009 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
WĄSCY  2013 Jaś - skrajne wcześniactwo z licznymi powikłaniami: ciężka zamartwica urodzeniowa, wodogłowie pokrwotoczne, niedoczynność tarczycy, niewydolność oddechowa, retinopatia wcześniacza                                                                                         
WENDZONA 2012 choroba LCHAD - zaburzenia przemiany długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, zaburzenia gospodarki fosforowo - wapniowej oraz lipidowej  
WENELSKI 2018 mikrocja z artezją, rozszczep podniebienia miękkiego i częściowo twardego  
WERA 2003 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
WERBEL 1957 stwardnienie rozsiane  
WERONIKA 2002 zespół wad serca  
WERSEL 2012 autyzm, padaczka, całościowe zaburzenia rozwoju  
WERSZLER 2002 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
WESOŁA 1979 autyzm  
WĘDKARZ 1948 cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca; niedowład czterokończynowy w następstwie uszkodzenia mózgu (po przedawkowaniu insuliny)  
WIĄZÓW 1984 mózgowe porażenie dziecięce, padaczka, głębokie upośledzenie  
WICHEREK 2012 wcześniactwo z licznymi powikłaniami: niewydolność oddechowa,neuropatia czuciowo-ruchowa Charcot-Marie-Tooth typ 1A  
WIECZOREK 2008 encefalopatia, opóźniony rozwój psychoruchowy  
WIELGOSZ 2014 Zespół Downa, skaza białkowa, obniżone napięcie mięśniowe  
WIELGUS 1980 guz kanału kręgowego, ziarniak zewnątrzoponowy  
WIELOSZEK 2007 zespół mieloblastyczny po zabiegu allogenicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych  
WIERCIK 2000 wcześniak, liczne choroby i powikłania  
WIERZBA 1971 Zespół Evansa  
WIESIA 1956 stwardnienie rozsiane  
WIETRZYK 2017 zespół Downa, niedoczynność tarczycy, obniżone napięcie mięśniowe  
WIEWIÓRKA 2010 opóźniony rozwój psychoruchowy, afazja motoryczna, nadpobudliwość psychoruchowa  
WIGILIA 2010 zaburzenia autystyczne o podłożu genetycznym  
WIGRY 1994 stan po zabiegu urazowej amputacji na wysokości 1/3 goleni prawej i lewego przedstopia  
WIGWAM 1974 uszkodzenie rdzenia kręgowego po urazie  
WIKA 2003 zespół genetyczny Silver-Russela - niedobór wzrostu i masy ciała  
WIKING 2015 autyzm dziecięcy  
WIKTOR 2008 zespół wad wrodzonych budowy mózgo- i twarzoczaszki  
WILCZEK 1996 stan po operacjach obu stóp i kolan  
WILELA 1960 otępienie czołowo - skroniowe, hiperlipidermia, niedoczynność tarczycy  
WILKMIR 1961 stwardnienie rozsiane  
WIOSNA 2002 autyzm wczesnodziecięcy  
WIPPO 2013 opóźniony rozwój psychoruchowy, padaczka objawowa  
WIRUSEK 1992 stwardnienie rozsiane  
WISIENKA 1994 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka lekooporna   
WIŚNIEWSKA 2007 lekkie upośledzenie umysłowe, zaburzenia hiperkinetyczne z deficytem wagi, zaburzenia zachowania i emocji  
WITALIS 2008 autyzm dziecięcy, opóźniony rozwój psychoruchowy, odpływy pęcherzowo - moczowodowe 3. stopnia  
WITUŚ 2002 zmiażdżenie obu stóp w wypadku komunikacyjnym  
WIWI 2004 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
WŁADZIA 1931 zespół tachykardia - bradykardia, nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, dna moczanowa, choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa  
WŁOSZKA 1996 arthrogrypoza  
WNĘK 1975 dziecięce porażenie mózgowe, niedowład kończyn dolnych  
WOBLER 1993 powypadkowy uraz podudzia prawego  
WODNICZKA 2016 stwardnienie guzowate - choroba genetyczna, padaczka lekooporna, opóźnienie rozwoju psychoruchowego  
WODOLANDIA 1989 dysfunkcja układu drenującego komory mózgu, torbiel podpajęczynkowa plata skroniowego prawego mózgu, ślepota obuoczna  
WODZIŃSKA 2010 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
WOJBART 2009 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
WOJBÓRZ 2013 obustronna głuchota czuciowo-nerwowa  
WOJCIECHOWSKA 2013 diaplegia spastyczna - schorzenie neurologiczne polagające na porażeniu kończyn dolnych, inne problemy zdrowotne, wynikające ze skrajnego wcześniactwa (kardiologiczne, neurologiczne, logopedyczne)  
WOJKA 1978 stwardnienie rozsiane  
WOJOWNIK 1980 cukrzyca typu I  
WOJTUŚ 1995 dystrofia mięśnowa typu Duchenna  
WOJTYŁŁO 1989 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka, opóźniony rozwój umysłowy  
WOLIMIERZ 2012 padaczka objawowa ogiskowa, niedowład połowiczy lewostronny, piramidowy  
WOLNA 2013 padaczka, niedoczynność tarczycy, opóźnienie rozwoju psychoruchowego  
WOLSZTYNIAK 2005 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym, padaczka  
WOŁKOWIECKI 2003 brak zawiązków zębów stałych w ilości 28  
WOŁOWICZ 1990 mózgowe porażenie dziecięce, dyzartria, czterokończynowa niezborność, ruchy atetotyczne  
WOŹNIAK 2015 obustronny niedosluch lekkiego stopnia  
WÓZEK 1961 stan po resekcji guza śródrdzeniowego, niedowład spastyczny kończyn dolnych  
WÓZKERS 1984 przewlekłe schorzenie neurologiczne, niepełnosprawność  poruszanie się na wózku
WROCMAR 1975 stan po urazie rdzenia w odcinku C, niedowład spastyczny czterokończynowy  
WROŃSKI 1992 choroba Filum napięcie rdzenia wywołane nadmiernym napiętym więzadłem końcowym  
WRÓBELEK 2003 wcyeśniak z licznymi powikałniami poporodowymi  
WRÓBLEWSKI 2016 opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, astma oskrzelowa, padaczka, wysoka nadwzroczność  
WRÓŻKA 2000 stan po przeszczepie serca, niedowład połowiczy prawostronny  
WRZOS 2002 autyzm dziecięcy  
WSPARCIE 2008 wielkogłowie, wodogłowie, globalne opóźnienie rozwoju psychomotorycznego  
WUJCZYK 2015 mózgowe porażenie dziecięce - postać czterokończynowa, niedowidzenie, niedosłuch, wodogłowie krwotoczne po przebytym zapaleniu opon mózgowo - rdzeniowych  
WYBUDZENIE 1952 stan po nagłym zatrzymaniu krążenia - uszkodzenie ośrofkowego układu nerwowego  
WYGLĄDACZ 2013 Zespół Nijmegen - małogłowie, dysmorfia twarzy, złożony niedobór odporności; obniżone napięcie mięśniowe oraz asymetria ułożeniowa  
WYJĄTKOWA 2010 choroba metaboliczna - deficyt LCHAD  
WYNALAZCA 2008 Zespół Aspergera  
WZROK 1983 wysoka krótkowzroczność zwyrodnieniowa (OP - 25 dioptrii, OL - 30 dioptrii)  
YADE 1992 białaczka limfoblastyczna  
YGREK 1944 zaćma oka lewego  
YOANA 1977 stwardnienie rozsiane  
YUPANKI 2012 padaczka, opóźniony rozwój mowy, trudności w karmieniu, senne bezdechy  
ZABŁOSIA 2002 cukrzyca typu I  
ZACHARIASZ 2008 stan po zabiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej, wodogłowie  
ZAGÓRSKI 1989 całościowe zaburzenia rozwoju oraz zespół łamliwego chromosomu X, padaczka nawracające infekcje układu oddechowego
ZAJDEL 2010 autyzm dziecięcy  
ZALEWSKA 2001 dziecięce porażenie mózgowe, opóźniony rozwój psychoruchowy i mowy  
ZALWERT 2014 ostra białaczka limfoblastyczna z komórek pre-B  
ZAPLĄTANY 2010 asymetria i poszerzenie układu komorowego, globalne zaburzenia rozwojowe, koncentracji, zapamiętania, emocji i mowy, padaczka uogólniona  
ZARKOSIA 1966 nowotwór złośliwy żołądka  
ZAWADA 2006 dystrofia mięśniowa  
ZAWODNICZKA 2018 MPD, opóźnienie rozwoju psychoruchowego  
ZDOBYLAK 2014 złożona wada kręgosłupa, skolioza, zaburzony rozwój żeber lewych, krótsza kończyna dolna lewa  
ZDUNY 1981 przewlekła niewydolność nerek, stan po zabiegu przeszczepu nerki, dna moczanowa  
ZEFIR 1977 stan po zmiażdżeniowej amputacji na poziomie przedramienia prawego  
ZEMAN 1977 cukrzyca typi I, stan po zabiegu amputacji podudzia lewego  
ZETOREK 2010 zespół Downa  
ZĘBOLEK 2015 asymetria czaszki, twarzy i tułowia, z zaburzeniami ośro0dkowej koordynacji nerwowej  
ZGARDA 2014 wcześniactwo z licznymi powikłaniami, m.in. nieprawidłowy rozwój psychoruchowy  
ZGRZYTEK 2010 zespół Downa  
ZIARNINIAK 1978 zapalenie naczyń z ziarniniakowatością, uszkodzenie nerek i płuc  
ZIELONA 1993 obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy  
ZIĘBA 2012 zespół Jouberta, uropatia z odpływem pęchorzowo-moczowodowym, hipoplazja nerki lewej, niedoczynność tarczycy, zez zbieżny dwuoczny  
ZIGZAK 2006 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
ZIKUDĄB 1990 stan po ciężkim urazie wielonarządowym  
ZIOMALKA 2017 autyzm dziecięcy  
ZIOMEK 1993 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
ZIÓŁKO 2001 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
ZIUTEK 1961 stan po amputacji kończyny dolnej lewej, cukrzyca typu II  
ZŁOMEK 2007 autyzm dziecięcy  
ZODIAK 1950 ostra niewydolność nerek, miazdżyca tętnic, cukrzyca insulinoniezależna, choroba niedokrwienna serca, stan po amputacji kończyn dolnych  
ZOFIA 1964 stwardnienie rozsiane  
ZOLKA 2005 uszkodzenie centralnego układu nerwowego, zespół Dandy-Walkera  
ZUBOWICZ 2016 gładkomózgowie - wrodzona wada mózgowia, padaczka oporna na leczenie pod postacią zespołu Westa  
ZUCH 2000 choroba Leśniowskiego-Krohna  
ZWIECH 2016 zaburzenia wielonarządowe wynikające z wrodzonej choroby metabolicznej, m.in. zanik nerwów wzrokowych, hipoplazja mózgu i móżdżku, opóźnienia rozwojowe  
ZWOLAK 1994 przepuklina mózgowo-rzdzeniowa, stan po operacji patologicznego złamania kości udowej lewej  
ZYBURA 2009 stan po zabiegu neurochirurgicznym nowotworu złośliwego mózgu  
ZYJAN 1955 niedowład kończyn górnych i dolnych w następstwie uszkodzenia kręgosłupa szyjnego  
ZYSZEK 2012 niepełnosprawność sprzężona, niedowiczenie, zaburzenia percepcji słuchowej  
ŹRÓDEŁKO 1952 reumatoidalne zapalenie stawów, osteoporoza  
ŻABKA 2006 stan po liocznych zabiegach usunięcia naczyniaków  
ŻAK 2007 zespół Downa  
ŻANDAREK 1982 wrodzone zaburzenie czucia bólu  
ŻANETA 2004 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym  
ŻELEK 2008 wada serca, encefalopatia niedotleniowo-niedokrwienna, hipoplazja ciała modzelowatego  
ŻÓŁWIKI 1992             2002 niepełnosprawność w znacznym stopniu, wada wzroku, głuchota - oboje  
ŻUCZEK 2000 dziecięce porażenie mózgowe, wodogłowie, padaczka  
ŻURAWINKA 2012 całościowe zaburzenia rozwoju ze spaktrum autyzmu  
ŻUREK 2002 autyzm wczesnodziecięcy  
ŻWIREK 1999 wcześniactwo z licznymi powikłaniami  
ŻYLAK 1969 stwardnienie rozsiane  
ŻYRAFA 1997 upośledzenie umysłowe, znaczny niedosłuch  
ŻYWIEŃ 1993 kifoskolioza odcinka piersiowo-ldźwiowego kręgosłupa z narastającą kifozą