Fundacja

Ludzie trzymający się za ręceDolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia „Dolfroz” z siedzibą we Wrocławiu od wielu lat działa na rzecz szeroko rozumianego rozwoju ochrony zdrowia. Prowadzimy działalność charytatywną polegająca w głównej mierze na organizowaniu i udzielaniu pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia. Misję naszą realizujemy poprzez m.in. wspieranie utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia z uwzględnieniem poprawy zaopatrzenia w środki lecznicze i aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną, a także profilaktykę chorób społecznych i urazów oraz udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich skutków. Podejmujemy również działalność edukacyjną w zakresie rozwoju wiedzy medycznej i technicznej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry lekarsko-pielęgniarskiej.

Nasza Fundacja, której Rada tworzona jest przez przedstawicieli zakładów pracy i instytucji, którzy podpisali deklarację i świadczą pomoc materialną na realizację celów statutowych oraz osoby fizyczne, deklarujące aktywne działanie na rzecz realizacji wybranych zadań statutowych Fundacji, wiele zawdzięcza również swoim Darczyńcom. Na co dzień w wysiłkach na rzecz poprawy ochrony zdrowia wspierają nas fundatorzy – osoby fizyczne i prawne z całego kraju i zagranicy. Organizujemy również cyklicznie zbiórki publiczne dla naszych Podopiecznych.

 

Cele fundacji

  • Działalność charytatywna na rzecz społeczeństwa
  • Organizowanie i udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie się do:
  • Wykorzystania środków materialnych i finansowych do utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia;
  • Polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną;
  • Rozwoju wiedzy medycznej i technicznej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry lekarsko-pięgniarskiej;
  • Zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich skutków

 

Do fundacji należą i stanowią radę fundacji

  • Przedstawiciele zakładów pracy i instytucji, którzy podpisali deklarację i świadczą pomoc materialną na realizację celów statutowych,
  • Osoby fizyczne, które deklarują aktywne działanie na rzecz realizacji wybranych zadań statutowych Fundacji
Ludzie w biurze

Sprawozdania

Kobieta na wózku

Zarząd fundacji

Dziewczynka na wózku

Podopieczni