Dokumentacja wydatków

Dziecko wybiera kartkęŚrodki pieniężne zgromadzone na subkontach mogą być wydatkowane na:

 • finansowanie zakupu lekarstw;
 • finansowanie zabiegów rehabilitacyjnych,
 • finansowanie lub dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym (finansowany jest również pobyt jednego opiekuna – w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wskazane konieczność pomocy osoby trzeciej)
 • finansowanie lub dofinansowanie zakupu suplementów (konieczne specjalne zaświadczenie od lekarza);
 • finansowanie wizyt lekarskich;
 • finansowanie diagnostyki laboratoryjnej;
 • finansowanie lub dofinansowanie pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych (konieczne specjalne zaświadczenie lekarskie);
 • finansowanie dojazdów na rehabilitację i do lekarza;
 • finansowanie diety zdrowotnej (konieczne specjalne zaświadczenie od lekarza);
 • finansowanie lub dofinansowanie operacji przeprowadzanych poza granicami Polski
 • finansowanie dojazdu na operację poza granice Polski
 • finansowanie pobytu jednego opiekuna w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wskazane konieczność pomocy osoby trzeciej podczas leczenie poza granicami Polski;
 • finansowanie innych wydatków podopiecznych na podstawie indywidualnych decyzji Zarządu – po przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń.

 

   Wydatki będą realizowane tylko i wyłączenie na podstawie
   faktur i rachunków wystawianych na:
   Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
   54-154 Wrocław, ul. Lotnicza 37
   NIP 899-17-72-534

 

Każda faktura lub rachunek winny być opisane przez dysponenta subkonta w następujący sposób:

 • Rodzaj wydatku (lekarstwa, rehabilitacja, itd.) dla imię i nazwisko podopiecznego Fundacji.
 • Proszę zapłacić z subkonta „hasło subkonta”.
 • Podpis dysponenta subkonta.

 

Zwrot wydatków następuje w następujących formach:

 • gotówką po przedstawieniu faktur (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu) - do 500 zł
 • przelewem na osobisty rachunek bankowy dysponenta w ciągu 14 dni od daty otrzymania opisanych faktur
 • przelewem firmie dostarczającej usługę po otrzymaniu faktury lub rachunku wystawionego na Fundację.

 

Refundacja kosztów dojazdu odbywa się na podstawie:

 • w przypadku dojazdów na terenie miejsca zamieszkania – rachunków za taksówkę w uzasadnionych przypadkach;
 • w przypadku dojazdów poza miejscem zamieszkania – delegacji (dojazd samochodem) lub biletów PKP lub PKS

 

Delegacja musi być wystawiona na kierującego samochodem i potwierdzona w miejscu docelowym podróży.
W delegacji należy dokładnie określić:

 • Datę i godzinę wyjazdu i przyjazdu do miejsca docelowego
 • Datę i godzinę wyjazdu i przyjazdu do miejsca zamieszkania.
 • Zwrot kosztów pobytu poza granicami kraju
 • Zwrot za faktury wystawione w walutach obcych następuje na podstawie kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury.

 

Zwracane są koszty:

 • pobytu podopiecznego wraz z jednym opiekunem (nocleg) na podstawie faktury – do wysokości nie przekraczającej kwoty diety przysługującej na noclegi w danym państwie

docwniosek-o-udzieleni-zaliczki-2013.pdf

docwzor-rozliczenia-delegacji-zagranicznej.pdf

doczestawienie-koszt-w-dojazdu-2013.pdf

doczestawienie-koszt-w-dojazdu-zbiorcze-2013.pdf

doczestawienie-kosztow-dokumenty.pdf